Skip to content

ISLC2020
(Online) ULUSLARARASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONFERANSI
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

24-26 Aralık 2020

Katılım Ücretsiz

Online 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Konferans Eş-Başkanı

Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı (ISLC2020) 24-26 Aralık 2020’ler arasında gerçekleştirilecektir. Konferansın bu yılki temasını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları oluşturmaktadır. Konferanstaki tüm konuşmalar ve sunumlar çevrimiçi yapılacak ve ayrıca YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır. Konferans Sürdürülebilir Yaşam ile ilgili tüm alanlara açıktır. Çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalar dahil edilecektir. Konferansın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, eğitimcileri, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Konferansın dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

En iyi dileklerimizle…

Prof. Dr. İ. Melih BAŞ
Konferans Eş-Başkanı

Temalar

 • Yoksulluğa Son
 • Açlığa Son
 • Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
 • Nitelikli eğitim
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Temiz Su ve Sanitasyon
 • Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • İklim Eylemi
 • Sudaki Yaşam
 • Karasal Yaşam
 • Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 • Amaçlar İçin Ortaklıklar

Önemli Tarihler

Timeline

2020
13/11/2020

Deadline for Submission of Abstracts

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih

20/11/2020

Announcement of the accepted papers

Kabul edilen bildirilerin ilanı

27/11/2020

Announcement of the Conference Program

Konferans Programının ilanı

10/12/2020

Deadline for Submission of Full Papers

Tam Metinlerin gönderilmesi için son tarih

24/12/2020

Beginning of Day the Conference

Konferansın Başlangıcı

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Sibel TAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE

Konuşma Başlığı: “Tarımda Sürdürülebilirlik ve Kırsal Kalkınma Projeleri: Genç Çiftçi Projesi Örneği”

Konuşma Başlığı: “Sürdürülebilir Ulaşım ve Havaalanları”

Doç. Dr. Vildan DURMAZ

Eskişehir Teknik üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, Eskişehir/ TÜRKİYE

nimble_asset_zge-2

Konuşma Başlığı: “Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Yaşam”

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Konuşma Başlığı: “Öğretmenlerin Problem davranışlarla baş etme stratejileri”

Dr. Sc. Esen SPAHI KOVAC

Prizren Ukshın Hoti üniversitesi / KOSOVA

Hakkımızda

Rating Academy, 2016 yılında kurulmuş olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Ratıng Academ’nin birçok akademik projesi ve etkinliği mevcuttur. Öncelikle, bir Ar-Ge şirketi olarak, çeşitli yazılım programları ve indeksleme işleri yapıyoruz. Aynı zamanda yayıncılık niteliğinde olan şirketin uluslararası hakemli ve şu anda farklı bilim alanlarına hitap eden endeksli altı adet akademik dergisi mevcuttur. Bu dergiler, saygın ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranmaktadır.
Rating Academy tarafından Türkiye’de ve diğer ülkelerde birçok uluslararası kongre ve sergi düzenlenmektedir. Araştırmacılar, yazarlar, bilim adamları, sanatçılar … dünyanın farklı yerlerinden birçok katılımcı Rating Academy proje ve etkinliklerinde buluşmaktadır.

© Copyright 2020 Rating Academy All Rights Reserved.