Prof. Dr. Sibel TAN

Prof. Dr. Sibel TAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE

Konuşma Başlığı: “Tarımda Sürdürülebilirlik ve Kırsal Kalkınma Projeleri: Genç Çiftçi Projesi Örneği”