Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Konuşma Başlığı: Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Kamu Maliyesinin Önemi

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çanakkale, TÜRKİYE