ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONFERANSI

22 EKİM 2020 PERŞEMBE

 

09.30-10.00

Açılış konuşmaları

10.00-10.20

·         Herkes için sosyal adalet- Doç. Dr. Cüneyt BİRKÖK (Sakarya Üniversitesi)

10.20-10.40

·         Sosyoekonomik boyutlarıyla genel olarak ve Türkiye’de gençlerin işsizliği- Prof. Dr. Sedat MURAT (ÇOMÜ Rektörü)

10.40-11.00

·         Medyada dejavantajlı gruplar, azınlıklar-Deniz ZEYREK (Gazeteci, köşe yazarı)

11.00-11.20

·         Dezavantajlı grupların kariyer alternatifleri: eğitim ve girişimcilik-Prof. Dr. Ali Akdemir (Arel Üniversitesi)

11.20-11.40

·         Yerel yönetimler ve dezavantajlı gruplar- Rebiye ÜNÜVAR  (Çanakkale Belediyesi, Başkan Yardımcısı)

11.40-12.00

·         Kültürel açıdan dezavantajlı gruplar- Prof. Dr. Şeref Uluocak (ÇOMÜ)

12.00-12.20

·         Farklı inançlarda dezavantajlı bireyler- Prof. Dr. Hasan KAPLAN (İbn Haldun Üniversitesi)

YEMEK ARASI

14.00-14.20

·         9. yılında Türkiye’deki Suriyeliler” ( 2019 Suriyeliler Barometresi Raporu ışığında değerlendirme- Prof. Dr. M. Murat Erdoğan ( Türk-Alman Üniversitesi)

14.30-15.50

Panel: Türkiye’deki Mültecilerin Durumu: Temel Sorun Alanları, Çözüm Önerileri

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu (ÇOMÜ)

Panelistler;

·         “Türkiye’de Kadın Mültecilerin Durumu Doç. Dr. Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi)

·         Mültecilerin temel sorun alanları ve STK’ların rolü: projeler neler?-Metin Çorabatır ( İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi)

·         Haklar temelinde Türkiye’de mültecilerin karşılaştıkları zorluklar- Av. Tuğçe Duygu Köksal (AİHM Eski Raportörü)

·         Sahada neler oluyor? Gazeteci gözüyle mültecilerin sorunlarına bakış-Burcu Karakaş (Gazeteci )

16.00- 16.20

·         Dezavantajlı grupların sağlık okuryazarlığını geliştirmede yaklaşımlar (Prof. Dr. Ayla BAYIK- Emekli)

16.30-16.50

·         The response of non-govermental organizations to discriminations: a front-line account- Cyril ABEL (Independent Scholar).

17.00-17.20

·         Azınlık olmak ve başarı: Sağlık Kolejinden, Amerika’da doktoraya ve FAAN’a yarış. Prof. Dr. Ayhan Aytekin LASH (Northern Illinois University. Emeritus)

17.30-18.30

·         Sözel Bildiriler

 

23 EKİM 2020 CUMA

 

9.00-10.20

 

Panel: Kadın olmak

·         Kadınlar neden dezavantajlı gruptur? Nigar ETİZER KARACIK (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

·         Türkiye’de Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatında Kadın. Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz

·         İnsanın örselenebilirliği/savunmasızlığı ve kişisel bütünlüğüne saygı ilkesi temelinde kadınlar– Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Hacettepe Üniversitesi)

·         Toplumsal cinsiyet temelli şiddet- Şehlem KAÇAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

10.30- 12.00

Panel:Mültecilerin Gözünden “Türkiye’de Mülteci Olmak”

Moderatör : Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu ( ÇOMÜ, BİİBF )

Panelistler;

·         Türkiye’deki Suriyeliler üzerine- Ravda Nur Cuma (RavdaNur Derneği Kurucusu)

·         Türkiye’deki Afganlar üzerine- Dr. Zakira Hekmat ( Afgan-Der Kurucusu)

·         Türkiye’deki Suriyeliler üzerine.. Nitelikli Suriyeli olmak? Sahadaki gözlemler?-               Tülin Haji Mohamad (Proje uzmanı)

·         Bir mültecinin başarı öyküsü… Mültecinin mülteciye yardımı- Mülteciler girişimci nasıl olur?….Berat Kjamili  (Migport Kurucusu – Girişimci)

YEMEK ARASI

13.00-14.20

Penel 1: Engellilik

·         Are you expecting me to review the global situation? Claire ÖZEL-ODTÜ

·         Türkiye’de engelli sorunları ve çözümsel güncel yaklaşımlar- Prof. Dr. Resa AYDIN  (İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi  Müdürü)

·         Dezavantajlı grup olarak engelli çocuk ve aileleri- Doç. Dr. Murat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi-Özel Eğitim)

·         Türkiye’de Engelli çocukların eğitim süreci- İdil Seda AK (TOHAD)

14.30.00-16.00

Panel 2: Engellilik

·         Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Kadınlar Dr. Beyza ÜNAL Engelli Kadın Derneği (En- kad)

·         Pandemi döneminde engelli öğrencilerin eğitime dahiliyeti- Emre TAŞGIN (Eğitimde Görme Engelli Derneği

·         Türkiye’de engelliliği önlemede halk sağlığı hizmetinin önemi-Prof. Dr. Hatice Şahin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)

·         Türkiye’de   Sivil Toplum Alanında Engellilik- Süleyman AKBULUT  (TOHAD)

·         Engelsiz üniversite vizyonu ve Türkiye’de güncel yaklaşımlar- Doç.Dr. Nurullah BOLAT (Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü)

16.00-17.00

·         SÖZEL BİLDİRİLER

 

24 EKİM 2020 CUMARTESİ

 

09.00-09.20

·         Dünyada seks işçileri ve LGBT bireyler sorunları ve çözümsel yaklaşımlar- Prof. Dr. Mahasti ALİZADEH (Community and Preventive Medicine at Tabriz University of medical sciences)

09.20-09.40

·         LGBT Bireylerin Sosyal Varoluş Süreçleri-  Ezgi Akyol Çalışkan (ÇOMÜ)

09.40-10.00

·         AİDS’li hastalara toplumun bakış açısı.  Prof. Dr. Zuhal BAHAR- Kent Üniversitesi

10.00-10.20

·         10.30-10.50         Ergenlerde madde bağımlılığı. Uz.Dr. Enis SARGIN. (ÇEMATEM deneyimi- İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ÇEMATEM Sorumlusu)

10.20-10.40

·         Türkiye’de ve dünyada yaşlıların durumu, sorunları ve çözümsel yaklaşımlar- Prof. Dr. Coşkun BAKAR (ÇOMÜ)

10.40-11.00

·         Yaşlıya yönelik şiddet: Çanakkale örneği- Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY (ÇOMÜ)

11.00-12.30

Panel: Dezavantajlı çocuklar

·         Göçmen ve Refakatsiz Mülteci Çocuklar- Apak Kerem ALTINTOP (İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

·         Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen düzensiz çocuk göçmenler ve parçalanmış aileler Özlem HOCAOĞLU İstanbul Üniversitesi

·         Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Eğitim Yolculuğu Şule GÜRLE – Concern worlwide Türkiye Temsilciliği

·         Disiplinlerarası sistem yaklaşımıyla okul temelli toplum çalışmaları: SOYAÇ Örneği – Doç. Dr. Özden BADEMCİ(Maltepe Üniversitesi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi)

·         Saha çalışmaları deneyimi güçler ve güçlükler: SOYAÇ Örnepği- Dr. Öğretim Üyesi Seher YURT (Maltepe Üniversitesi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi)

YEMEK ARASI

ATÖLYELER

12.30-13.30

·         “BEN SEN OLSAM “ Psikodrama atölyesi. Psikolog-Psikodramatist Barış TOK

13.30-14.30

·         Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet rolleri. Nigar ETİZER KARACIK (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

14.30-15.30

·         Zihnin götürdüğü yerden gel! Bilinçli farkındalık yaşam atölyesi- Dr. Öğr. Üye. Oya SEVCAN ORAK

15.30-16.30

·         Öznel iyi oluş atölyesi- Dr. Öğr. Üye. Serap GÜLEÇ KESKİN

16.30-17.30

·         İç Dünyanın Eylemi: Hava Nasıl Oralarda?- Dr. Öğr. Üyesi, Psikodramatist Fatma Nevin Şişman & Sosyal Psikolog, Psikodramatist Gülin Sever

17.30-18.00

Sonuç ve öneriler

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish