PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI

Konu: “Uluslararası İlişkiler Açısından Türkiye’nin Gıda Egemenliği ve Tarımı”

PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI

Mustafa Kaymakçı,1945 yılında Rodos(Yunanistan)’da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1969’da mezun oldu. 1978 yılında “Doktor” ünvanını aldı.
Geçtiğimiz yıllarda yargılanan ve suçlu bulunan 12 Eylül 1980 Askeri Yönetim Dönemi’nde,sakıncalı
olduğu gerekçesiyle uzaklaştırıldığı üniversitesine beş yıl aradan sonra mahkeme kararlarıyla
döndü.Bu arada 1983 yılında “Doçent” oldu.1988 yılında “Profesör” ünvanını aldı. Kaymakçı,2012
yılında emekli oldu.
Kaymakçı’nın on ikiyi bulan ders kitabı ve iki yüzü geçen bilimsel makalesi vardır.
Yenilik ve bilgileri sürekli olarak hedef kitlesi olan çiftçilere yansıttı. Bu etkinlikler sonucunda çok
sayıda bilimsel ödül ve teşekkür plaketine sahip oldu. Bu ödülleri, “Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Tarım BaşarıÖdülü,2003”,”TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bilim Ödülü, 2004”
,“Türkiye Koyunculuğu Bilim Ödülü,2009” ve “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hizmet Ödülü,
2018” gibi ödüller taçlandırdı.2003 yılında Acıpayam(Denizli)’de bir caddeye adı verildi.
Kaymakçı, akademik yaşamı boyunca bilimi, büyük çoğunluğun lehine kullanmak için çaba gösterdi.
Bilimin uluslararası sermayeye endekslenmesine ve bilimsel taşeronluğa karşı tavır aldı.
Bu bağlamda Kaymakçı, ders kitapları yanında tarım ve bilim politikaları konularında kitapları kaleme
aldı.
Bunlar arasında; “Türkiye Tarımı Üzerine Notlar, 2009”, “Küresel Kapitalizme Karşı Tarım Yazıları,
2010”, “Tarım Bağımsızlıktır, 2011”, “Açlık ve Emperyalizm, 2012 (Editör)”, “Küreselleş(tir)me
Karşıtı Bilim Politik Yazılar, 2012” kitaplar sayılabilir.
Kaymakçı, akademik yaşamı boyunca bilimi, büyük çoğunluğun lehine kullanmak için çaba gösterdi.
Bilimin uluslararası sermayeye endekslenmesine ve bilimsel taşeronluğa karşı tavır aldı.Bu bağlamda
tarım kesiminde,işletmelerin ağırlığını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin nicelik ve nitelik
açısından iyileştirilmesi doğrultusunda eylem yaptı ve sürekli olarak kooperatifleşmeyi savundu.

mustafa.kaymakci68@gmail.com