Prof. Dr. Hasan Göksel Özdilek

KISA ÖZGEÇMİŞ 

Prof. Dr. Hasan Göksel Özdilek 1972 yılında doğmuş olup 1994’de Fırat Üniversitesi, 1998’de New Mexico State Üniversitesi (ABD) ve 2002’de Worcester Polytechnic Institute’den (ABD) tümü Çevre Mühendisliği alanında sırasıyla lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2004-2005 yılları arasında Topçu ve Füze Okulu ve ardından Genelkurmay Başkanlığı’nda askerlik görevini tamamlamıştır. 2006 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır. 2020 yılında Profesör olmuştur. Üniversite görevlerinin yanı sıra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde danışmanlık, Avrupa Birliği COST projesinde paydaşlık ve özel sektörde proje danışmanlığı ve koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. Yayınlanmış pek çok makalesi, kitap bölümü ve kitabı vardır.