Prof. Dr. Doğan YAŞAR

Konu Başlığı: Sürdürülebilir Yaşam, İklimsel Değişimler ve Su

Prof.Dr.Doğan YAŞAR,  31.03.1957 Denizli Sarayköy doğumlu olup, lisans eğitimini Jeoloji dalında,  Yüksek Lisans ve Doktora çalışmasını Paleoşinografi konusunda yapmıştır. Doktora konusunun ana teması “Late Glacial-Holocene Evolution of the Aegean Sea” (Ege Denizindeki  son 18 000 yıldaki iklimsel değişikliler) olup Türkiye Denizlerini kapsayan alanlarda Paleoşinografi ve Paleoiklim ve Denizel Kirlilik konularında hakemli dergilerde 23 makalesi, 40 adet tebliği ve 1800 civarında atıfı  bulunmaktadır. Ayrıca güncel iklimsel değişimlerin; su, üretim, enerji üzerindeki etkileri konularında 100’den fazla TV programına katılmış ve yine bu konularda 100 civarında konferans vermiştir.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’de çalışmalarına devam etmektedir.