Bülent Tarhan

Konu: “Adalet ve güçlü kurumlar bağlamında hesap verebilirlik”

Bülent Tarhan
(Emekli Başbakanlık Başmüfettişi)

About

1)Başbakanlık Başmüfettişliği görevinden 24 Nisan 2016 tarihi itibariyle emekli olan R. Bülent TARHAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1974 mezunudur.
2) Denetim sistemleri, yolsuzlukla mücadele, memur yargılaması ve ombudsman kurumu ile ilgili olarak çeşitli ülkelerde araştırmalarda bulundu.
3) TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunda Baş uzman olarak; Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin Viyana’da yapılan ad-hoc komite toplantılarında Türkiye delegasyonunun üyesi olarak yer aldı.
4) Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında düzenlenen ekonomik ve mali işbirliği protokolü kapsamındaki “KKTC Devletinde Fonksiyonel-Kurumsal Gözden Geçirme Projesi”nin kamu denetim sistemi ile ilgili bölümünde görev aldı.
5) 2010 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Yolsuzlukla Mücadele Stratej Belgesininhazırlanması sürecinde görev aldı. Çalışma gruplarına başkanlık yaptı.
6) Kamu görevlilerinin yargılanması konusunda yayımlanmış bir kitabı vardır ve aynı konuda kamu kurum ve kuruluşlarında seminerler vermektedir.
7) Şike ve teşvik priminin adli ceza normu haline getirilmesi süreçlerinde önemli katkılar sağladı.
8) Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından ortaklaşa yürütülen “Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının ve Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi”nde etkin görevler aldı.
9) GRECO, OECD SIGMA, AB gibi kuruluşlarla müşterek etkinliklerde bulundu.
10) Özel sektörde yolsuzluğun önlenmesi prosedürleri konusunda çalışmaları mevcuttur.
11) Devlet Denetim Elemanları Derneği ve Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği’nde yönetim kurulu üyesi, Bilirkişiler Derneği ve Başbakanlık Müfettişleri Derneği’nde Başkan, Uluslararası Şeffaflık Derneğinde Danışma Kurulu Üyesi sıfatıyla görev yapmıştır.
12) TESEV , TEPAV, Uluslararası Şeffaflık Derneği gibi kuruluşların “yolsuzlukla mücadele” alanında fahri danışmanlığını yapmıştır.
13) 3 kitabı ve çok sayıda makalesi mevcuttur.
14) 2015 Şeffaflık Özel Ödülü sahibidir.