Bilgehan GÜRLEK

Konu Başlığı: “Döngüsel ekonomi ve yenilikçilik”

Bilgehan GÜRLEK
Endüstri Y. Mühendisi, İnovasyon ve Proje Yönetimi Danışmanı
1979 yılında O.D.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1980 yılında aynı
bölümden Master derecesi aldı. TUSAŞ Havacılık ve Uzay San. A.Ş.(TAI),
Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş, Daimler Benz Aerospace A.Ş,
HİDROMEK’te toplam kalite yönetimi, proje yönetimi, işgücü planlama vb.
alanlarında mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 1997–2005 yılları arasında
TÜBİTAK’ta, Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projelerinin (EUREKA vb.)
Koordinasyonunda görev yaptı. TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü
Projesinde görev aldı. 2006 ve 2007 yıllarında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma
Programları-KOBİ projelerinde Bağımsız Değerlendirici olarak çalıştı.
Çeşitli dergilerde Proje, Kalite ve İnovasyon yönetimi alanlarında makaleleri
yayınlanmış olan Gürlek, bir dönem (1994) KalDer Ödül Değerlendiricisi olarak
da görev yaptı.
2012 yılında, Ankara Kalkınma Ajansı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek
Programı’nca desteklenen ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Vakfı (BİTAV)nca
gerçekleştirilen Kurumsal Proje-Yenilik Yönetimi Yetenekleri Ölçme ve
Değerlendirme Araçları Geliştirme (PROYEN) Projesi’nde uzman ve yürütücü
olarak görev aldı.
2014-2016 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojilerde Yüksek
Katma Değer Mali Destek Programlarında Bağımsız Değerlendirici olarak çalıştı.
2005 yılından beri; Yenilikçi Proje Yönetimi, Yalın İnovasyon konularında firma
ve kurumlar düzeyinde serbest danışmanlık yapmakta ve eğitim programları
düzenlemektedir.

bilgehangurlek@gmail.com