Av. Dr. Gökçe YILDIRIM

Sunum Başlığı: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KADIN HAKLARININ FARKINDALIĞI

 

Av. Dr. Gökçe YILDIRIM

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır (1988-1992). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans öğrenimini “Adli Tıp yönünden AİHM’nin Kararları ve İç Hukukta Olay Yeri İncelemesi ve Otopsi” konulu teziyle (2000-2002); Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’ndaki doktora öğrenimini “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” konulu teziyle tamamlamıştır (2010-2017).

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki lisans öğrenimini müteakiben İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını yapmıştır (1992-1993). Adana ve Ankara Adliyelerinde hakimlik stajını bitirdikten sonra (1993-1995), Amasya/Suluova Sulh Ceza ve Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği (1996-1998), Kahramanmaraş/Andırın Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği (1998-2001), Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği yapmıştır (2001-2004).

Ardından Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı (2004-2006), Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı (2006-2011) görevlerinde bulunmuştur.

Başkanlık görevlerini müteakiben Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak Yüksek Mahkeme’de görev almıştır (2011-2016).

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği görevi sonrası (2016-2019) adli yargıdaki çalışma hayatını tamamlamıştır (1993-2019).

Adli yargıda görev aldığı 26 yıllık süreçte ayrıca Andırın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Gümüşhane Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Siirt İl Seçim Kurulu Başkanlığı ve Osmaniye İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Dr. Gökçe YILDIRIM Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup (01.02.2019-28.05.2019), aynı üniversitede 2019-2020 yıllarında Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır.

Dr. Gökçe YILDIRIM uluslararası platformlarda bilimsel çalışmalara katılarak bazı etkinliklerde bulunmuştur. International Visitor Leadership Program, United States Department of State, USA kapsamında “ABD Hukuk Sistemi’nde Çocuklar” konulu programa katılmıştır (05.02.2012-16.02.2012). Ayrıca Tübitak tarafından sağlanan Yurtdışı Doktora Araştırma Burs Programı (2214-A) kapsamında Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve aynı fakülte içerisinde Fullbright bursiyerlerinin eğitim aldıkları İnsan Hakları Merkezi’nde insan hakları konulu ders, konferans ve etkinlikler ile program sürecinde Wisconsin ve Arizona Üniversiteleri’nde düzenlenen seminer ve akademik çalışmalara iştirak etmiştir (15.09.2013-15.09.2014).

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği tarafından düzenlenen 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi’nde (18-20.11.2011) “Hekimlerin taksirle yaralama ve ölüme neden olma suçlarında cezai sorumlulukları”; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Sempozyumu’nda (02-03.06.2012) “Uluslararası alanda ve ülkemizde Çocuk ve Özürlü Çocuk Hakları”; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği tarafından düzenlenen 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi’nde (06-08.11.2012) “Hekim sorumluluğu açısından özel hayatın gizliliği” konularında tebliğler sunmuştur.

Çalışma hayatında gerçekleştirdiği bu akademik faaliyetlerin dışında Adalet Bakanlığı tarafından Trabzon’da düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Seminerleri’nde (2003) ve yine Adalet Bakanlığı tarafından Batman’da düzenlenen Yeni TCK ve CMK Eğitim Seminerleri’nde hakim ve savcılara yönelik dersler vermiştir (2005). Bunun yanısıra Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yeni CMK Eğitim Seminerleri kapsamında düzenlenen programda Siirt merkez ve ilçelerinde görevli emniyet mensuplarına dersler vermiştir (2005). Ayrıca Gümüşhane Adalet Meslek Lisesi’nde 3 yıl süre ile Ceza ve Ceza Usulü Hukuku dersleri vermiştir (2001-2004).

Dr. Gökçe YILDIRIM’ın Adalet Bakanlığı Adalet Dergisi’nde (19. Sayı, Mayıs/2004) “Adil Yargılanma Hakkı, AİHS Madde-6”; Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde (Cilt-13, Sayı-161/162, Ocak-Şubat/2018) “Resmi belgede sahtecilik suçunun zincirleme suç olarak işlenmesi” konulu yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

2019 yılından itibaren İstanbul Barosu üyesi olarak İstanbul Ataşehir’de kendi kurduğu hukuk ofisinde avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir.

Dr. Gökçe YILDIRIM 26.05.1972 Konya doğumlu, bekar ve 2 çocuk babasıdır.