Temalar

Toplum 5.0 geniş bir konudur. Bu nedenle, ilişkilendirilebilen bütün alanlara açıktır. Aşağıdaki konu başlıkları başta olmak üzere, konu ile ilişkilendirilebilen bütün alanlardan bildiriler kabul edilecektir.

 • Toplum 5.0 araştırma gündemi
 • Toplum 5.0 zorlukları ve fırsatları
 • İnsan merkezli toplum
 • Dönüşüm için itici güçler ve kolaylaştırıcılar
 • Toplum 5.0’da İnsan becerileri
 • Yaşlanma ve gri ekonomi
 • İş entegrasyon stratejisi
 • Toplum 5.0’da gelişmekte olan pazarlar
 • İnsan Sermayesi
 • Tekno Girişimcilik
 • E-Ticaret
 • C Jenerasyonu ve iş
 • Alfa Jenerasyonu ve iş
 • M2M ve iş
 • Yeni iş sistemleri
 • İş çevikliği
 • Sosyal medya çağında kurumsal iletişim
 • Döngüsel ekonomi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Dijital İkizler
 • Ürünlerin dijitalleşmesi
 • Modelleme
 • Dijital Tedarik Zinciri
 • Lojistik 4.0
 • Fijital ve iş
 • Kaotik yaklaşım
 • İlaç geliştirme
 • Kişiselleştirilmiş tıp
 • Elektronik hasta kayıtları
 • Bakım robotları, terapi robotları
 • Evde bakım
 • Robotik işlemler (Robodocs)
 • Teşhis için uzman sistemler
 • Otonom sürüş
 • Hizmet Olarak Mobilite
 • Akıllı Şehirler
 • Gelecekteki bankacılık
 • Sürdürülebilir finans
 • Dijital finans yönetimi
 • Kripto para birimi
 • İşbirlikçi Çevrimiçi Uluslararası Öğrenme
 • Yaratıcı öğretim
 • Kültürler arası öğretim ve öğrenim
 • Eğitim için kurumsal yapılar
 • Yeni öğrenme yöntemleri
 • Açık inovasyon
 • Büyük Veri analizi
 • İnovasyon geliştirme
 • Tasarım ve yenilik için çevrimiçi işbirliği
 • Bilgi görselleştirme
 • Sürdürülebilir yenilik
 • Çevik yenilik
 • Becerilerin cinsiyetlendirilmesi
 • Stereotipler (yaş, cinsiyet, yetenekler)
 • Teknolojilerin sınır ötesi erişilebilirliği
 • Yazılım geliştirmede eşitsizlik
 • Teknolojik gelişmede demokratikleşme
 • Siber güvenlik ve dayanıklılık
 • Veri gizliliği
 • Risk yönetimi
 • İş sürekliliği yönetimi
 • Bilgi ifşası
 • Gerçeği yayınla
 • Enformasyon-Bilgi vs Bilgelik
 • Çoklu Zeka
 • İnsan ve yapay zeka arasında işbirliği
 • Bilgi çalışmasını otomatikleştirme
 • Esnek sosyo-teknik sistemler
 • Sosyal robotlar
 • İnsan ve makine tarafından yorumlanabilir modelleme
 • İşletmelerde kültürel farklılıklar
 • Kültürler arası iletişim ve güven
 • Sınırlar, kültürler ve diller arasında işbirliği
 • işbirliği içinde rekabet
 • Kültürel hegemonya ve kültürel çeşitlilik
tr_TRTurkish