Kongreye gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır.

 

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

  1. Poster boyutu, 50 cm en x 70 cm boy ve dik olarak dizayn edilmelidir.
  2. Bildiride öncelikle başlık adı, yazar(lar)ın adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.
  3. Bildiri adının oniki kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.
  4. Bildirilerde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
  5. Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en fazla 350 kelime olmalıdır. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir.
  6. Bildiriler Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde, ana başlık 36 punto, metnin kalanı 24 punto, kaynaklar 16 punto yazı büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.
  7. Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
  8. Kaynaklar APA 6 kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aşağıda kaynak yazımına yönelik örnekler verilmiştir.

ÖZET YAZIM KURALLARI

  • Bildiri özetleri; tam metin kuralarına uygun olarak en az 250, en fazla 500 sözcük ile amaç ve kapsamı yansıtacak şekilde, yöntem ve bulgulara yer verilerek hazırlanmalıdır.
  • Özet metinle birlikte en az 3 en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam metin yazım kuralları için lütfen tıklayınız:

https://journals.gen.tr/joa/authorguidelines 

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish