Prof. Dr. Gülbin GÜRDAL DÜNDAR

Prof. Dr. Gülbin GÜRDAL DÜNDAR
ATÖLYENİN ADI: Farklılıklarda değil kahkahalarda buluşalım.

Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD