Dr. Öğr. Üyesi, Psikodramatist Fatma Nevin Şişman

İç Dünyanın Eylemi: Hava Nasıl Oralarda?
 
Atölye Yöneticileri:
Sosyal Psikolog, Psikodramatist Gülin Sever
Kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır