22 EKİM 2020 PERŞEMBE

 1. GÜN

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

09.30-10.00

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

10.00-10.20

Sosyoekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye’de Gençlerin İşsizliği

Prof. Dr. Sedat MURAT (ÇOMÜ Rektörü)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

10.20-10.40

Herkes İçin Sosyal Adalet

Doç. Dr. Cüneyt BİRKÖK (Sakarya Üniversitesi)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

10.40-11.00

Medyada Dezavantajlı Gruplar, Azınlıklar

Deniz ZEYREK (Gazeteci, köşe yazarı)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

11.00-11.20

Dezavantajlı Grupların Kariyer Alternatifleri: Eğitim ve Girişimcilik

Prof. Dr. Ali AKDEMİR (Arel Üniversitesi)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

11.20-11.40

Yerel Yönetimler ve Dezavantajlı Gruplar

Rebiye ÜNÜVAR (Çanakkale Belediyesi, Başkan Yardımcısı)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

11.40-12.00

Kültürel Açıdan Dezavantajlı Gruplar

Prof. Dr. Şeref Uluocak (ÇOMÜ)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

12.00-12.20

Farklı İnançlarda Dezavantajlı Bireyler

Prof. Dr. Hasan KAPLAN (İbn Haldun Üniversitesi)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YOUTUBE LINKI: https://youtu.be/h69QABA9lhE

YEMEK ARASI

14.00-14.20

9. yılında Türkiye’deki Suriyeliler (2019 Suriyeliler Barometresi Raporu Işığında Değerlendirme)

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan (Türk-Alman Üniversitesi)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

14.30-15.50

PANEL: TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİLERİN DURUMU: TEMEL SORUN ALANLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu (ÇOMÜ)

·         Mültecilerin temel sorun alanları ve STK’ların rolü: projeler neler?

Metin ÇORABATIR (İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi)

·         Haklar Temelinde Türkiye’de Mültecilerin Karşılaştıkları Zorluklar

Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi)

·         Sahada Neler Oluyor? Gazeteci Gözüyle Mültecilerin Sorunlarına Bakış

Burcu KARAKAŞ (Gazeteci)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

16.00- 16.20

Dezavantajlı Grupların Sağlık Okuryazarlığını Geliştirmede Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ayla BAYIK- Emekli

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489


17.00-17.20

Azınlık Olmak ve Başarı: Sağlık Kolejinden, Amerika’da Doktoraya ve FAAN’a Yarış.

Prof. Dr. Ayhan Aytekin LASH (Northern Illinois University. Emeritus)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

 

 


23 EKİM 2020 CUMA

2. GÜN

9.00-10.20

PANEL: KADIN OLMAK

Moderatör: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

·       Kadınlar Neden Dezavantajlı Gruptur?

Nigar ETİZER KARACIK (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

··     İnsanın Örselenebilirliği/Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi Temelinde Kadınlar

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Hacettepe Üniversitesi)

10.30- 12.00

PANEL: MÜLTECİLERİN GÖZÜNDEN “TÜRKİYE’DE MÜLTECİ OLMAK”

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal EMİNOĞLU (ÇOMÜ, BİİBF)

·       Türkiye’deki Suriyeliler Üzerine

Ravda Nur CUMA (RavdaNur Derneği Kurucusu)

·       Türkiye’deki Afganlar Üzerine

Dr. Zakira HEKMAT (Afgan-Der Kurucusu)

·       Türkiye’deki Suriyeliler Üzerine. Nitelikli Suriyeli Olmak? Sahadaki Gözlemler?

Tülin Haji MOHAMAD (Proje uzmanı)

·       Bir Mültecinin Başarı Öyküsü…Mültecinin Mülteciye Yardımı- Mülteciler Girişimci Nasıl Olur?

Berat KJAMİLİ (Migport Kurucusu – Girişimci)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

YEMEK ARASI

13.00-14.20

PANEL 1: ENGELLİLİK

Moderatör: Prof. Dr. Resa AYDIN

·       Are You Expecting Me To Review The Global Situation?

Claire ÖZEL-ODTÜ

·       Türkiye’de Engellilik Çalışmaları; Değişen Paradigmalar ve Değişmeyen Sorunlar

Prof. Dr. Resa AYDIN (İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

·       Dezavantajlı Grup Olarak Engelli Çocuk ve Aileleri

Doç. Dr. Murat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi-Özel Eğitim)

·       Türkiye’de Engelli Çocukların Eğitim Süreci

İdil Seda AK (TOHAD)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

14.30-16.00

PANEL 2: ENGELLİLİK

Moderatör: Prof. Dr. Hatice Şahin

·       Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Kadınlar

Dr. Beyza ÜNAL (Engelli Kadın Derneği, En-kad)

·       Pandemi Döneminde Engelli Öğrencilerin Eğitime Dahiliyeti

Emre TAŞGIN (Eğitimde Görme Engelli Derneği

·       Türkiye’de Engelliliği Önlemede Halk Sağlığı Hizmetinin Önemi Prof. Dr. Hatice Şahin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)

·       Türkiye’de Sivil Toplum Alanında Engellilik

Süleyman AKBULUT (TOHAD)

·       Engelsiz Üniversite Vizyonu ve Türkiye’de Güncel Yaklaşımlar

Doç. Dr. Nurullah BOLAT (Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

 

24 EKİM 2020 CUMARTESİ

3. GÜN

09.20-09.40

Dünyada Seks İşçileri ve LGBT Bireyler Sorunları ve Çözümsel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Mahasti ALİZADEH (Community and Preventive Medicine at Tabriz University of medical sciences)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

09.40-10.00

AİDS’li Hastalara Toplumun Bakış Açısı 

Prof. Dr. Zuhal BAHAR- Kent Üniversitesi

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

10.00-10.20

Ergenlerde Madde Bağımlılığı

Uz.Dr. Enis SARGIN

 (ÇEMATEM Deneyimi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ÇresaEMATEM Sorumlusu)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

10.20-10.40

Türkiye’de ve Dünyada Yaşlıların Durumu, Sorunları ve Çözümsel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Coşkun BAKAR (ÇOMÜ)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

10.40-11.00

Yaşlıya Yönelik Şiddet: Çanakkale Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY (ÇOMÜ)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

11.00-12.30

PANEL 1: MÜLTECİ VE GÖÇMEN ÇOCUKLAR

Moderatör: Prof.Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU

·       Çanakkale’de Engelli Göçmen ve Mülteci Çocuklar

Didem GÜRDOĞAN (ÇOMÜ)

·       Refakatsiz Göçmen ve Mülteci Çocuklar

Şule GÜRLE (RWI 2017 İnsan Hakları Hibe Yararlanıcısı ve Gençlik Projeleri Sorumlusu)

·       Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Eğitim Yolculuğu

Apak Kerem ALTINTOP (İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

·       Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelen Düzensiz Çocuk Göçmenler ve Parçalanmış Aileler

Özlem HOCAOĞLU (İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

 

YEMEK ARASI

13.00-13.50

PANEL 2: SOKAK ÇOCUKLARI

Moderatör:  Doç. Dr. Özge ŞAHİN

·       Disiplinlerarası Sistem Yaklaşımıyla Okul Temelli Toplum Çalışmaları: SOYAÇ Örneği

Doç. Dr. Özden BADEMCİ (Maltepe Üniversitesi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi)

·       Saha Çalışmaları Deneyimi Güçler ve Güçlükler: SOYAÇ Örneği

Dr. Öğretim Üyesi Seher YURT (Maltepe Üniversitesi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi)

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

ATÖLYELER/ SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI (14-18.30)

14.00-15.00

·       “BEN SEN OLSAM” Psikodrama atölyesi.

Psikolog-Psikodramatist Barış TOK

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/94251630643

·       Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsiyet Rolleri.

Nigar ETİZER KARACIK (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

 ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/92043188547

15.10-16.10

·       Zihnin Götürdüğü Yerden Gel! Bilinçli Farkındalık Yaşam Atölyesi

Dr. Öğr. Üye. Oya SEVCAN ORAK

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/94251630643

·       İç Dünyanın Eylemi: Hava Nasıl Oralarda?

Dr. Öğr. Üyesi, Psikodramatist Fatma Nevin ŞİŞMAN & Sosyal Psikolog, Psikodramatist Gülin SEVER

 ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/92043188547

16.20-17.20

·       Otantik bir yaşamda varoluşçuluk

Dr. Öğr. Üye. Serap GÜLEÇ KESKİN

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/94251630643

·       Yaşlılarda 3. Tempo

Emekli Öğr. Gör. Özlem ERGUN AÇANAL

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/92043188547

17.30-18.30

·       Farklılıklarda değil kahkalarda buluşalım.

Prof. Dr. Gülbin GÜRDAL DÜNDAR

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/94251630643

18.30

SONUÇ VE ÖNERİLER

ZOOM BAĞLANTISI:https://zoom.us/j/95950377489

 

Sözel Bildiriler

  1. GÜN (24 Ekim 2010-CUMARTESİ)

 

  • Sözel bildiriler için süre 10 dakikadır. Sunum sıralaması tabloya göre yapılacaktır.
  • Sözel Bildiriler Eşzamanlı iki oturum (Alfa – Beta) Şekilde Yapılacaktır

1.      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU (14.00-16.00) – Alfa Salonu

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

Moderatör: Doç. Dr. Araz  ASKEROĞLU

1.      15398627 Mülteci Ve Göçmen Kadınlarda Kadın Sağlığı Sorunları Meryem Öngen

2.      42713658 Göç Veren Ülke İran: Nedenler Ve Sonuçlar. Yeşim Demir

3.      51492786 Ülkelerin Göçmenlere Karşı Tutumlarına Göre Taksonomi Yöntemiyle Sıralanması. Ahmet Aytekin

4.      27456981 Dışlanmanın Sığınmacı Hâlleri: Gaziantep Ve İstanbul’da Yaşayan Abdal Sığınmacılar Örneği. Murat Yılmaz

5.      32186795 Experıence Of Asylum Seekers And Refugees From Burma In Malaysıa. Emel Genç

6.      73941586 Mültecilerin Kültürel Uyum Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü. Engin Çelebi

7.      62397584 The Comparatıve Study Of Edward Saıd’s Vıew On Exıle And Salman Rushdıe’s Conceptıon Of Mıgratıon. Cengiz Karagöz

8.      39718452 Türkiye’de Yaşlı Kırılganlığını Konu Alan Araştırmalar: Sistematik Bir İnceleme. Fahriye Pala.

9.      42816975 Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Arttırmaya Yönelik Yapılan Halk Sağlığı Hemşireliği Müdahalelerinin Değerlendirilmesi. Adem Sümen

10.   48961573 Yaşlılara İnformal Bakım Verenlerin Hissettiği Bakım Yükünün Ekonomik Yük Bağlamında Değerlendirilmesi. Bahadır Dinç

11.   75984623 İhmal Edılen Bır Sorun: Yaşlının Kendını İhmalı Ve Halk Sağlığı Hemşırelığı. Melike Gürsoy

12.   62137485 Yaşlılarda Kalp Yetersizliği Bakımına İlişkin Ayırt Edici Özellikler Ve Sorunlar. Emine İlaslan

13.   61785249 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Görüş Ve Tutumları. Dilek Doruk Kondakcı

 

2.      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU (14.00-16.00) – Beta Salonu

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/99992463342

Moderatör: Dr. Öğretim Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY

1.      36428759 Vıewıng The Language And Gender Relatıonshıp Through Pragmatıc And Dıscoursal Lenses. Aysun Yavuz

2.      29184763 Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresinin Üreme Sağlığına Etkisi. Seda Dülcek

3.      29871435 Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları. Figen Kazankaya

4.      32967541 Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kadınlarda Kriz Yönetimi. Nazlıhan Efe

5.      48169235 Görme Engelli Kadınlara verilen Planlı Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

6.      48361295 Yaşlı Kadınların Cinsellik İle İlgili Sorunları Ve Halk Sağlığı Hemşireliği. Elif Aslıhan Korkmaz

7.      86351724 İnfertil Kadınların Ruhsal Sorunları Üzerine Farkındalık Temelli Uygulamaların Etkisi .Tuğçe Kaplan

8.      94261357 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığının Geliştirilmesi. Emel Güven

9.      39514862 Women Survıvors’ Perspectıves On Perpetrators’ınvolvement In Domestıc Vıolence Interventıons. Zeynep Turhan

10.   58321764 Erken Yaşta Ve Zorla Gerçekleştırılen Evlılıklerde Evlılık Öncesı Ve Sonrası Sürecın Yansımaları: Metasentez Çalışması. Pınar Duru

11.   79862135 Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelere Verilen Ev Güvenliği Eğitim Programı’nın Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerine Etkisi. Eda Kılınç

 

3.      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU (16.30-18.30) – Alfa Salonu

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

Moderatör: Dr. Öğretim Üyesi Eda CANGÖL

1.      3275496 Concerns And Experıences Of The Nurses Carıng For The Patıents Dıagnosed Wıth Covıd-19 Mehmet Korkmaz

2.      18549623 Hemşireler Ve Hemşirelik Öğrencilerinde Kültürlerarası Tolerans Ve İlişkili Faktörlerin Saptanması . Gözde Özsezer

3.      25871963 Madde Kullanımına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesinde Hemşirelerin Rolü. Emel Güven.

4.      25968174 Kronık Hemodıyalız Tedavısı Alan Hastaların Konfor Düzeylerı Ve Etkıleyen Faktörler. Elif Bülbül

5.      26394581 Örtü Altı Tarımı Çalışanlarında Derı Ve Solunumla İlgılı Semptomların Sıklığı: Bır Sürveyans Çalışması. Derya Adıbelli

6.      27365498 Lise Öğrencilerinde Sedanter Yaşam, Beslenme Davranışları ve Obezite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması. Eda Kılınç

7.      34572618 Emzirme Döneminde Koronavirüs (Covıd-19) Enfeksiyonu ve Ebe/Hemşirenin Rolü.  Eda Cangöl

8.      57913864 Covid 19 Pandemisinde Dezavantajlı Bir Grup: Gebeler Elif Ocaktan – Eda Cangöl

9.      63528719 Covıd-19 Pandemisinde Medyada Yaşlı Ayrımcılığı Didem Hekimoğlu Tunç

10.   17942536 Lgbti+ Bireylerin Sağlık Bakımı Almasına Yönelik Algıladıkları Engeller Ve Beklentileri: Nitel Bir Araştırma. Güven Soner

11.   67589234 Lezbıyen, Gey, Bıseksüel Ve Trans Bıreylerın Kendılerını Açma Deneyımlerı Ezgi Akyol Çalışkan

12.   21738956 Lgbt Bıreylerde Sağlık Hızmetı Önündekı Kültürel Engeller Gözde Özsezer

 

4.      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU (16.30-18.30) – Beta Salonu

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/99992463342

Moderatör: Dr Öğr. Üyesi Seda SÖGÜT

1.      53168427 Evaluatıon Of Daıly Lıfe Actıvıtıes In Patıents Wıth Stroke Merve Kolcu

2.      57923641 Engelli Limanında Metafor Feyza Dereli

3.      59617328 Bütünleşık Sorunlar: Zihinsel Ve Gelişimsel Geriliği Olan Çocuğa Sahıp Ebeveynlerın Karşılaştığı Güçlükler. Merve İnan Budak

4.      59768342 Demans Tanılı Bıreylerde Mındfulness Temellı Stres Azaltma Ve Mındfulness Temellı Bılışsel Terapı Programının Etkısı: Sıstematık Derleme. Merve Ataç

5.      63721859 Örtük İstismar: Munchausen By Proxy Hamide Zengin

6.      63918547 Otizmli Bireylerin Sağlığında Ve Ailelerinin Desteklenmesinde Hemşirelik Bakımı. Merve Bahçetepe

7.      73489562 Engelliler İle Seramik Dersleri Ve Sonuçları. Ergün Arda

8.      75364298 Ayrımcılığın Psikolojik Temelleri Ve Aidiyet Siyaseti Yaklaşımı. Özgür Uçar – Gözde Kıral Uçar

9.      79456812 Çocukluk Çağı Bağışıklamada Aşı Karşıtlığı, Nedenleri Ve Ebe/Hemşirenin Rolü. Seda Sögüt

10.   86174293 Engelli Dostu Hemşirelik Eğitimi Müfredatına İlişkin Hemşirelik Öğrencilerinin Algıları. Güven Soner

11.   87926135 Türkiye’de Dini Bir Azınlık: Ezidiler Sinan Aslan

12. 78936512 Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler Ve Hemşirelik Bakımı – Figen Kazankaya

ZOOM BAĞLANTISI: https://zoom.us/j/95950377489

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish