Skip to content

INTERNATIONAL SYMPOSIUM  ON
MULTIDISCIPLINARY APPROACH TOWARDS
THE DISADVANTAGED GROUPS

22-24 October 2020

Call For Papers

Dear participants,

As the Symposium Organizing Committee, we are pleased to invite you to the
International Symposium  on Multidisciplinary Approach Towards The Disadvantaged Groups   that we will
organize online between 22-24 October 2020. Disadvantaged groups consist of individuals
who are often discriminated against and need special protection because of their economic
status, gender, ethnic or linguistic origins, religion or political status compared to other
people. These groups include women, children, the elderly, minorities, people with
disabilities, addicts, immigrants, ex-convicts, seasonal agricultural workers, minorities,
unemployed, poor, homeless, uneducated, socially insured, addicted, discriminated social
groups and LGBT individuals.

The main objective of this first symposium is to deal with the current problems that all
the disadvantaged groups experience in Turkey and in the World, considering all dimensions
of the issue and all stakeholders. In addition, our aim is to bring together all the disciplines
working with disadvantaged groups, working with national and international dimensions, on a

common platform, updating information, increasing sharing opportunities and developing
cooperation among stakeholders. Within the scope of our online symposium where
participation will be free, conferences, panels, oral/ poster presentations will be included and
the scientific program will be announced later.

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

President of the Symposium

[wpcdt-countdown id=”195″]

Topics

 • Social justice
 • Disabled people
 • Immigrants, Refugees and Asylum Seekers
 • The poor
 • EldersDependent Groups
 • Women
 • Jobless
 • Homeless
 • LGBT individuals
 • Former convicts
 • Seasonal agricultural workers
 • Illiterate
 • Those without social security
 • Social groups that are discriminated against
 • Other issues that can be associated with the main theme of the conference …

Important Dates

Timeline

2020
02/10/2020

Deadline for Submission of Abstracts

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih

05/10/2020

Announcement of the accepted papers

Kabul edilen bildirilerin ilanı

09/10/2020

Announcement of the Symposium Program

Sempozyum Programının ilanı

22/10/2020

Beginning of Day the Conference

Konferansın Başlangıcı

01/11/2020

Deadline for Submission of Full Papers

Tam Metinlerin gönderilmesi için son tarih

Invited Speakers

SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA GENEL OLARAK VE TÜRKİYE’DE GENÇLERİN İŞSİZLİĞİ


Prof. Dr. Sedat MURAT

Çanakkale Onsekiz Mart Ünversitesi Rektörü, Çanakkale, Türkiye

Prof. Dr. Sedat MURAT hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

MEDYADA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, AZINLIKLAR


Deniz ZEYREK

Gzeteci & Köşe Yazarı / TÜRKİYE

Deniz ZEYREK hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KARİYER ALTERNATİFLERİ: EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİK


Prof. Dr. Ali AKDEMİR

İstanbul Arel Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü , İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Ali AKDEMİR hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

YEREL YÖNETİMLER VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR


Rebiye ÜNÜVAR

Çanakkale Belediyesi, Başkan Yardımcısı, Çanakkale, Türkiye

Rebiye ÜNÜVAR hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

AZINLIK OLMAK VE BAŞARI: SAĞLIK KOLEJİNDEN, AMERİKA’DA DOKTORAYA VE FAAN’A YARIŞ
 
Dr. Ayhan AYTEKİN LASH (Phd.RN, FAAN)

Northern Illinois University, (Emeritus Prof.), DeKALB, IL, USA

THE RESPONSE OF NON-GOVERMENTAL ORGANIZATIONS TO DISCRIMINATIONS: A FRONT-LINE ACCOUNT


Cyril ABEL

 Independent Scholar, LONDON

FARKLI İNANÇLARDA DEZAVANTAJLI BİREYLER


Prof. Dr. Hasan KAPLAN
 

İbn Haldun Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Hasan KAPLAN hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEDE YAKLAŞIMLAR

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Ege Üniversitesi, Hemş,relik Fakültesi

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

DÜNYADA SEKS İŞÇİLERİ VE LGBT BİREYLER SORUNLARI VE ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIMLAR


Prof. Dr. Mahasti ALİZADEH

Community and Preventive Medicine at Tabriz University of Medical Sciences / IRAN

Prof. Dr. Mahasti ALİZADEH  hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

İNSANIN ÖRSELENEBİLİRLİĞİ/SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ TEMELİNDE KADINLAR


Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Hacettepe Üniversitesi- Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

TÜRKİYE’DE ENGELLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMSEL GÜNCEL YAKLAŞIMLAR


Prof. Dr. Resa AYDIN 
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi  Müdürü


Prof. Dr. Resa AYDIN  hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

TÜRKİYE’DE ENGELLİLİĞİ ÖNLEMEDE HALK SAĞLIĞI HİZMETİNİN ÖNEMİ


Prof. Dr. Hatice Şahin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Hatice Şahin hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ KADINLAR


Dr. Beyza ÜNAL

Engelli Kadın Derneği (En- kad), Türkiye

Dr. Beyza ÜNAL hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

KÜLTÜREL AÇIDAN DEZAVANTAJLI GRUPLAR


Prof. Dr. Şeref ULUOCAK

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, TÜRKİYE

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA YAŞLILARIN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIMLAR


Prof. Dr. Coşkun BAKAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Coşkun BAKAR hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA YAŞLILARIN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIMLAR


Doç.Dr. Nurullah BOLAT

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü, TÜRKİYE

Doç.Dr. Nurullah BOLAT hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

HERKES İÇİN SOSYAL ADALET


Doç. Dr. Mehmet Cüneyt BİRKÖK

Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü / TÜRKİYE

Doç. Dr. Mehmet Cüneyt BİRKÖK hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

ERGENLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI: ÇAMATEM DENEYİMİ

Uz.Dr. Enis SARGIN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, TÜRKİYE

Uz.Dr. Enis SARGIN hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN


Prof.Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, TÜRKİYE

Prof.Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

ARE YOU EXPECTING ME TO REVIEW THE GLOBAL SITUATION? 


Inst. Claire OZEL

Middle East Technical University, Department of Basic English, TURKEY

Instructor Claire OZEL hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

AİDS’Lİ HASTALARIN VE TOPLUMUN GÖRÜŞLERİ İLE BİR KONUŞMA


Prof. Dr. Zuhal BAHAR

İstanbul Kent Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Zuhal BAHAR hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

9. YILINDA TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER” ( 2019 SURİYELİLER BAROMETRESİ RAPORU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME)

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN 

Türk-Alman Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN  hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

 

Draft Program

22 October 2020 

09.30-10.00

Opening Speechs

10.00-10.20

·         Herkes için sosyal adalet- Doç. Dr. Cüneyt BİRKÖK (Sakarya Üniversitesi)

10.20-10.40

·         Sosyoekonomik boyutlarıyla genel olarak ve Türkiye’de gençlerin işsizliği- Prof. Dr. Sedat MURAT (ÇOMÜ Rektörü)

10.40-11.00

·         Medyada dejavantajlı gruplar, azınlıklar-Deniz ZEYREK (Gazeteci, köşe yazarı)

11.00-11.20

·         Dezavantajlı grupların kariyer alternatifleri: eğitim ve girişimcilik-Prof. Dr. Ali Akdemir (Arel Üniversitesi)

11.20-11.40

·         Yerel yönetimler ve dezavantajlı gruplar- Rebiye ÜNÜVAR  (Çanakkale Belediyesi, Başkan Yardımcısı)

11.40-12.00

·         Kültürel açıdan dezavantajlı gruplar- Prof. Dr. Şeref Uluocak (ÇOMÜ)

12.00-12.20

·         Farklı inançlarda dezavantajlı bireyler- Prof. Dr. Hasan KAPLAN (İbn Haldun Üniversitesi)

LUNCH

14.00-14.20

·         9. yılında Türkiye’deki Suriyeliler” ( 2019 Suriyeliler Barometresi Raporu ışığında değerlendirme- Prof. Dr. M. Murat Erdoğan ( Türk-Alman Üniversitesi)

14.30-15.50

Panel: Türkiye’deki Mültecilerin Durumu: Temel Sorun Alanları, Çözüm Önerileri

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu (ÇOMÜ)

Panelistler;

·         “Türkiye’de Kadın Mültecilerin Durumu Doç. Dr. Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi)

·         Mültecilerin temel sorun alanları ve STK’ların rolü: projeler neler?-Metin Çorabatır ( İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi)

·         Haklar temelinde Türkiye’de mültecilerin karşılaştıkları zorluklar- Av. Tuğçe Duygu Köksal (AİHM Eski Raportörü)

·         Sahada neler oluyor? Gazeteci gözüyle mültecilerin sorunlarına bakış-Burcu Karakaş (Gazeteci )

16.00- 16.20

·         Dezavantajlı grupların sağlık okuryazarlığını geliştirmede yaklaşımlar (Prof. Dr. Ayla BAYIK- Emekli)

16.30-16.50

·         The response of non-govermental organizations to discriminations: a front-line account- Cyril ABEL (Independent Scholar).

17.00-17.20

·         Azınlık olmak ve başarı: Sağlık Kolejinden, Amerika’da doktoraya ve FAAN’a yarış. Prof. Dr. Ayhan Aytekin LASH (Northern Illinois University. Emeritus)

17.30-18.30

·         Oral Papers

 

23 October 2020

 

9.00-10.20

 

Panel: Kadın olmak

·         Kadınlar neden dezavantajlı gruptur? Nigar ETİZER KARACIK (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

·         Türkiye’de Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatında Kadın. Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz

·         İnsanın örselenebilirliği/savunmasızlığı ve kişisel bütünlüğüne saygı ilkesi temelinde kadınlar– Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Hacettepe Üniversitesi)

·         Toplumsal cinsiyet temelli şiddet- Şehlem KAÇAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

10.30- 12.00

Panel:Mültecilerin Gözünden “Türkiye’de Mülteci Olmak”

Moderatör : Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu ( ÇOMÜ, BİİBF )

Panelistler;

·         Türkiye’deki Suriyeliler üzerine- Ravda Nur Cuma (RavdaNur Derneği Kurucusu)

·         Türkiye’deki Afganlar üzerine- Dr. Zakira Hekmat ( Afgan-Der Kurucusu)

·         Türkiye’deki Suriyeliler üzerine.. Nitelikli Suriyeli olmak? Sahadaki gözlemler?-               Tülin Haji Mohamad (Proje uzmanı)

·         Bir mültecinin başarı öyküsü… Mültecinin mülteciye yardımı- Mülteciler girişimci nasıl olur?….Berat Kjamili  (Migport Kurucusu – Girişimci)

LUNCH

13.00-14.20

Penel 1: Engellilik

·         Are you expecting me to review the global situation? Claire ÖZEL-ODTÜ

·         Türkiye’de engelli sorunları ve çözümsel güncel yaklaşımlar- Prof. Dr. Resa AYDIN  (İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi  Müdürü)

·         Dezavantajlı grup olarak engelli çocuk ve aileleri- Doç. Dr. Murat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi-Özel Eğitim)

·         Türkiye’de Engelli çocukların eğitim süreci- İdil Seda AK (TOHAD)

14.30.00-16.00

Panel 2: Engellilik

·         Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Kadınlar Dr. Beyza ÜNAL Engelli Kadın Derneği (En- kad)

·         Pandemi döneminde engelli öğrencilerin eğitime dahiliyeti- Emre TAŞGIN (Eğitimde Görme Engelli Derneği

·         Türkiye’de engelliliği önlemede halk sağlığı hizmetinin önemi-Prof. Dr. Hatice Şahin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)

·         Türkiye’de   Sivil Toplum Alanında Engellilik- Süleyman AKBULUT  (TOHAD)

·         Engelsiz üniversite vizyonu ve Türkiye’de güncel yaklaşımlar- Doç.Dr. Nurullah BOLAT (Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü)

16.00-17.00

·         Oral Papers

 

24 October 2020

 

09.00-09.20

·         Dünyada seks işçileri ve LGBT bireyler sorunları ve çözümsel yaklaşımlar- Prof. Dr. Mahasti ALİZADEH (Community and Preventive Medicine at Tabriz University of medical sciences)

09.20-09.40

·         LGBT Bireylerin Sosyal Varoluş Süreçleri-  Ezgi Akyol Çalışkan (ÇOMÜ)

09.40-10.00

·         AİDS’li hastalara toplumun bakış açısı.  Prof. Dr. Zuhal BAHAR- Kent Üniversitesi

10.00-10.20

·         10.30-10.50         Ergenlerde madde bağımlılığı. Uz.Dr. Enis SARGIN. (ÇEMATEM deneyimi- İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ÇEMATEM Sorumlusu)

10.20-10.40

·         Türkiye’de ve dünyada yaşlıların durumu, sorunları ve çözümsel yaklaşımlar- Prof. Dr. Coşkun BAKAR (ÇOMÜ)

10.40-11.00

·         Yaşlıya yönelik şiddet: Çanakkale örneği- Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY (ÇOMÜ)

11.00-12.30

Panel: Dezavantajlı çocuklar

·         Göçmen ve Refakatsiz Mülteci Çocuklar- Apak Kerem ALTINTOP (İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

·         Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen düzensiz çocuk göçmenler ve parçalanmış aileler Özlem HOCAOĞLU İstanbul Üniversitesi

·         Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Eğitim Yolculuğu Şule GÜRLE – Concern worlwide Türkiye Temsilciliği

·         Disiplinlerarası sistem yaklaşımıyla okul temelli toplum çalışmaları: SOYAÇ Örneği – Doç. Dr. Özden BADEMCİ(Maltepe Üniversitesi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi)

·         Saha çalışmaları deneyimi güçler ve güçlükler: SOYAÇ Örnepği- Dr. Öğretim Üyesi Seher YURT (Maltepe Üniversitesi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi)

LUNCH

WORKSHOPS

12.30-13.30

·         “BEN SEN OLSAM “ Psikodrama atölyesi. Psikolog-Psikodramatist Barış TOK

13.30-14.30

·         Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet rolleri. Nigar ETİZER KARACIK (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

14.30-15.30

·         Zihnin götürdüğü yerden gel! Bilinçli farkındalık yaşam atölyesi- Dr. Öğr. Üye. Oya SEVCAN ORAK

15.30-16.30

·         Öznel iyi oluş atölyesi- Dr. Öğr. Üye. Serap GÜLEÇ KESKİN

16.30-17.30

·         İç Dünyanın Eylemi: Hava Nasıl Oralarda?- Dr. Öğr. Üyesi, Psikodramatist Fatma Nevin Şişman & Sosyal Psikolog, Psikodramatist Gülin Sever

17.30-18.00

Conclusion and suggestions

 

Workshops

OTANTİK BİR YAŞAM İÇİN VAROLUŞÇULUK

Dr. Öğr. Üyesi Serap GÜLEÇ KESKİN

Kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır

Psikodrama atölyesi:

BEN SEN OLSAM

Psikolog-Psikodramatist Barış TOK

Kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır

Zihninin Götürdüğü Yerden Gel!
Bilinçli Farkındalıkla Yaşam Atölyesi
 
 
Kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır
 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE CİNSİYET ROLLERİ

Nigar ETİZER KARACIK (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

 

Kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır

İç Dünyanın Eylemi: Hava Nasıl Oralarda?
 
Atölye Yöneticileri:
Sosyal Psikolog, Psikodramatist Gülin Sever
 
Kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır
 
3. tempo
 
 
Eğitimci:
Emekli Öğr. Gör. Özlem ERGÜN AÇANAL
(ÇOMÜ, Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi) 
 
Kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır

Boards

Prof. Dr. Ali AKDEMİR, (Arel University, TURKEY)

Prof. Dr. Ayfer TEZEL, (Ankara University / TURKEY)

Prof. Dr. Coşkun BAKAR, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Prof. Dr. Cumhur ASLAN, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Prof. Dr. Güler YALÇIN, (Marmara University / TURKEY)

Prof. Dr. Hasan KAPLAN, (İbn Haldun University / TURKEY)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, (Ege University / TURKEY)

Prof. Dr. Marilyn MARTY DOUGLAS. (Retired), USA)

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Prof. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLAVACIOĞLI, (İstanbul University / TURKEY)

Prof. Dr. Nurida NOVRUZOVA, (Bakü Slavic University / AZERBAIJAN)

Prof. Dr. Paz FERNÁNDEZ ORTEGA. (Institut Català d’Oncologia / SPAIN)

Prof. Dr. Rafiq NOVRUZOV, (Bakü Slavic University / AZERBAIJAN)

Prof. Dr. Resa AYDIN, (İstanbul University / TURKEY)

Prof. Dr. Sevil HAKİMİ (Tabriz University, IRAN)

Prof. Dr. Sinan ALÇIN, (Kültür University / TURKEY)

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Prof. Dr. Turgay BERKSOY, (Marmara University / TURKEY)

Assoc. Prof. Dr. Cüneyt BİRKÖK (Sakarya University / TURKEY)

Assoc. Prof. Dr. Hojjatollah JAVANI, (Alzahra University / IRAN)

Assoc. Prof. Dr. Özge Uysal ŞAHİN, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Dr. Jollie N. ALSON, (University of Perpetual Help System / PHILIPPINES)

Dr. Mahasti ALİZADEH- (Tabriz University, IRAN)

Dr. Marzena GODZINSKA, (Worşaw University / POLAND)

Dr. Lecturer, Panos ELIOPOULOS (University of Ioannina / University of Thessaloniki, GREECE)

Dr. Vahid PAKPOR- (Tabriz University, IRAN)

Assist. Prof. Dr. Didem HEKİMOĞLU TUNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Assist. Prof. Dr. Merve ERTOK ONURLU (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Assist. Prof. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Assist. Prof. Dr. Nihal EMİNOĞLU (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Assist. Prof. Dr. Nilay KÖLEOĞLU, (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Assist. Prof. Dr. Nikesh SHARMA, (Himachal Pradesh University / INDIA)

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Doç. Dr. Cüneyt BİRKÖK

Dr. Öğretim Üyesi Hossein ASGARPOUR

Dr. Öğretim Üyesi Nihal EMİNOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Didem HEKİMOĞLU TUNÇ

Uzman Psikolog Serdar TOPAL

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Nilay KÖLEOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Dr. Öğr. Üyesi Didem HEKİMOĞLU TUNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY

Öğr. Gör. Cumali YAŞAR

Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR

Didem GÜRDOĞAN

Ali ÖZTEKİN

Bilge Ozan PER

Publication  Opportunities

Papers presented at the conference will be published as an e-book with ISBN. There is no fee for the publication of abstracts and full-text papers.

01 December 2020

Papers presented at the conference will be published in editorial books according to their fields. The authors willing to publish their papers as an article section in an edited book with ISBN and banding suitable for their field. It is paid to publish articles in the editorial book and it is required to pay 40 Euros (equivalent TRY) per article. One book will be sent to each author.

It is paid to publish an article in the editorial book and it is required to pay 25 Euros (equivalent TRY) per article. One book will be sent to each author.

01 December 2020

Presented papers can be published in international refereed and indexed Rating Academy journals, provided that they pass through journal boards.

For articles to be published in conference journals, a 25% discount will be made in the journal publication fees. The publication fee for each journal varies between 75 euro and 0 euro). Detailed information can be obtained from the magazine web pages.

01 December 2020

Supporting Institutions and Organizations

nimble_asset_pub1590385030
nimble_asset_63ff6a69b3ddede18f9dc1f2e92bf329-150x150-1

Our Other Conferences

About Us

nimble_asset_ratıng-academy
Rating Academy Community

Rating Academy was established in 2016 and continues its activities in Çanakkale Onsekiz Mart University Teknopark. Rating Academ has many academic projects and activities. First of all, as an R & D company, we do various software programs and indexing jobs. At the same time, the company has six peer-reviewed academic journals that are internationally refereed and currently addressing different fields of science. These journals are scanned by reputable national and international indices.
Rating by the Academy in Turkey and other countries are organized many international conferences and exhibitions. Researchers, writers, scientists, artists … many participants from different parts of the world meet in Rating Academy projects and events.

Contact

Drop us a line

Contact us for anything you want to know! We are happy to answer any question you have as quickly as possible.