22-24 October 2020

ULUSLARARASI DEZAVANTAJLI GRUPLARA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

Online Sempozyum

Bildiri Gönder

image
Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Sempozyum Başkanı

Değerli Katılımcılar,

Sizleri Sempozyum Düzenleme Kurulu olarak 22-24 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak düzenleyeceğimiz Uluslararası Dezavantajlı Gruplara Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu”na davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Dezavantajlı gruplar,ekonomik durumları, cinsiyetleri, etnik veya dilsel kökenleri, dinleri veya politik statüleri nedeniyle toplumsal ve ekonomik entegrasyon şansları diğer insanlara göre daha düşük olan çoğu zaman ayrımcılığa uğrayan ve özel olarak korunması gereken bireylerden oluşmaktadır. Bu gruplar arasında kadınlar, çocuklar, yaşlılar, azınlıklar, engelliler,bağımlılar, göçmenler, eski hükümlüler, mevsimlik tarım işçileri, azınlıklar, işsizler, yoksullar, evsizler, eğitimsizler, sosyal güvencesi olmayanlar, bağımlılar, ayrımcılığa  uğrayan sosyal gruplar ve LGBT bireyler yer almaktadır.

İlkini düzenlediğimiz sempozyumun temel amacı, tüm dezavantajlı grupların Türkiye’de ve dünyada yaşadıkları güncel sorunları ve yaklaşımları konunun tüm tarafları ile ele almaktır. Yanı sıra amacımız dezavantajlı gruplarla çalışan ulusal ve uluslararası boyutlarıyla çalışan tüm disiplinleri ortak platformda buluşturmak, bilgileri güncellemek, paylaşımları artırmak ve paydaşlar arası iş birliğini gelişmektir.

Katılımın ücretsiz olacağı online sempozyumumuz kapsamında konferanslara, panellere, sözel/poster bildirilere yer verilecek olup bilimsel program daha sonra duyurulacaktır

Bu etkinlik MAESTRO Multi Event Managament System üstünden bildiri toplamaktadır

Yayın Olanakları

Sunulan bildiriler -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Rating Academy dergilerinde yayınlatılabilecektir.

Yayın Ücreti; Kongre dergilerinde yayınlanacak makaleler için dergi yayın ücretlerinde % 25 indirim yapılacaktır. Her dergi için yayın ücreti 75 euro ile 0 euro arasında) değişmektedir. Dergi web sayfalarından detaylı bilgi edinilebilir.

Tam Metin Gönderme Tarihi: 01 Kasım 2020

Dergileri Görüntüle

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre editoryal kitap halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir.

Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li ekitap olarak basılacaktır. Özet ve tam metin bildirilerin yayını için herhangi bir ücret ödemesi bulunmamaktadır.

 

Tam Metin Gönderme Tarihi: 01 Kasım 2020

10/10/2020 Deadline for Submission of Abstracts
13/10/2020 Announcement of the accepted papers
13/10/2020 Announcement of the Symposium Program
22/10/2020 Beginning of Day the Conference
01/11/2020 Deadline for Submission of Full Papers

KeynoteDavetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Sedat MURAT

Deniz ZEYREK

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Rebiye ÜNÜVAR

Dr. Ayhan AYTEKİN LASH (Phd.RN, FAAN)

Cyril ABEL

Prof. Dr. Hasan KAPLAN

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL

Prof. Dr. Mahasti ALİZADEH

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Prof. Dr. Resa AYDIN

Prof. Dr. Hatice Şahin

Dr. Beyza ÜNAL

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK

Prof. Dr. Coşkun BAKAR

Doç.Dr. Nurullah BOLAT

Doç. Dr. Mehmet Cüneyt BİRKÖK

Uz.Dr. Enis SARGIN

Prof.Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ

Inst. Claire OZEL

Prof. Dr. Zuhal BAHAR

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN

WORKSHOPAtölyeler

ONLINE Sempozyum

SponsorDestekleyen Kurum ve Kuruluşlar

RATING ACADEMY TOPLULUĞU
Rating Academy, 2016 yılında kurulmuş olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Ratıng Academ’nin birçok akademik projesi ve etkinliği mevcuttur. Öncelikle, bir Ar-Ge şirketi olarak, çeşitli yazılım programları ve indeksleme işleri yapıyoruz. Aynı zamanda yayıncılık niteliğinde olan şirketin uluslararası hakemli ve şu anda farklı bilim alanlarına hitap eden endeksli altı adet akademik dergisi mevcuttur. Bu dergiler, saygın ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranmaktadır.

Rating Academy tarafından Türkiye’de ve diğer ülkelerde birçok uluslararası kongre ve sergi düzenlenmektedir. Araştırmacılar, yazarlar, bilim adamları, sanatçılar … dünyanın farklı yerlerinden birçok katılımcı Rating Academy proje ve etkinliklerinde buluşmaktadır.

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish