Dr. Ömer ÖNDER

“Sağlıkta Holistik Bakış ve Paradigma Değişimleri”

Dr. Öğrt. Üyesi Ömer ÖNDER

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Dr. Öğrt. Üyesi Ömer ÖNDER hakkında ayrıntılı bilgi için click