Quantitative Economic and Econometric Analysis
within the Scope of Health

Health is one of the most crucial part of our lives. To a great degree, factors such as living conditions, income, education, age or even relations with our environment, health related policies and access to health services might have potential impact on health related outcomes. We therefore would like to evaluate to what extent our health is affected by such factors using econometric and quantitative techniques. The application of such methods within the scope of health related problems would provide a more robust approach to individuals along with policy makers and would increase the efficiency of government policies.

This book aims to gather selected studies addressing both quantitative economic and econometric applications within the scope of health. The submissions are open to both researchers who would present at The 2nd International Conference on Different Aspects of Health and to researchers outside the conference. The submitted papers will be subject to the review of the relevant boards. The language of the book is English; therefore, proof-reading may further be requested if necessary.

To send a chapter: icdah2021@gmail.com

Editors:
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY 
Asst. Prof. Dr. Merve Ertok ONURLU

Ulusaldan Küresele Kamusal Mal olarak Sağlık

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte küreselleşmenin ve teknolojinin de eşanlı olarak gelişmesi insanoğlunun dünyanın en ücra köşesine bile kolayca gidebilmesini sağlamıştır. Bireylerin seyahat mobilitesinin artması ülkeler açısından kültürel alışverişin yapılmasına olanak sağlaması yanı sıra seyahat edilen ülkeye özgü hastalıkların da taşınmasına neden olmuştur. Bu kapsamda düşünüldüğünde dünyada görülen bulaşıcı hastalıkların artmasının iki temel nedeni olduğu ileri sürülebilir: nüfus ve teknoloji. Günümüzde yaşanan Covid-19 pandemisi bu duruma gösterilebilecek en iyi örnektir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan Covid-19, uçak seyahatleri ile denizaşırı ülkelere taşınmış ve nüfus yoğunluğu olan ülkelerde durum daha da ağırlaşmıştır. Bu salgın, ulusal düzeyde devletlerin uygulanan sağlık sistemlerinin, küresel bir salgınla sınanmasına yol açmıştır. Ülkelerin sağlık konusunda aldıkları önlemler ulusal olmasına rağmen, salgının küresel olması tüm ülkelerin önlemler ve aşı konusunda birbiri ile etkileşim halinde olmalarını da sağlamıştır. Ulusal kamusal bir mal olan sağlık hizmetleri artık küresel bir kamu malı haline gelmiştir.  

Bu kitabın temel amacı hem ulusal hem de küresel açıdan sağlık sorunsalını kamu maliyesi ve ekonomisi perspektifinden tüm ayrıntılarıyla birlikte ele almaktır. Bu çerçevede kitabın sağlık konusuna ilgi duyan tüm okuyucular için faydalı olacağı düşünülmektedir. Kitaba bölüm önermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına uygun olarak ister Türkçe isterse İngilizce hazırladıkları çalışmalarını aşağıda verilen adrese mail atarak gönderebilirler.

Bölüm Göndermek için: icdah2021@gmail.com

Editör
Doç. Dr. Sevda AKAR

Sustainability in Agriculture and Health

Editors

Assoc. Prof. Dr. Ekaterina ARABSKA
Assoc. Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

To send a chapter: icdah2021@gmail.com

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish