Quantitative Economic and Econometric Analyses
within the Scope of Health

Health is one of the most crucial part of our lives. To a great degree, factors such as living conditions, income, education, age or even relations with our environment, health related policies and access to health services might have potential impact on health related outcomes. We therefore would like to evaluate to what extent our health is affected by such factors using econometric and quantitative techniques. The application of such methods within the scope of health related problems would provide a more robust approach to individuals along with policy makers and would increase the efficiency of government policies.

This book aims to gather selected studies addressing both quantitative economic and econometric applications within the scope of health. The submissions are open to both researchers who would present at The 2nd International Conference on Different Aspects of Health and to researchers outside the conference. The submitted papers will be subject to the review of the relevant boards. The language of the book is English; therefore, proof-reading may further be requested if necessary.

To send a chapter: icdah2021@gmail.com

Editors:
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY 
Asst. Prof. Dr. Merve Ertok ONURLU

Ulusaldan Küresele Kamusal Mal olarak Sağlık

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte küreselleşmenin ve teknolojinin de eşanlı olarak gelişmesi insanoğlunun dünyanın en ücra köşesine bile kolayca gidebilmesini sağlamıştır. Bireylerin seyahat mobilitesinin artması ülkeler açısından kültürel alışverişin yapılmasına olanak sağlaması yanı sıra seyahat edilen ülkeye özgü hastalıkların da taşınmasına neden olmuştur. Bu kapsamda düşünüldüğünde dünyada görülen bulaşıcı hastalıkların artmasının iki temel nedeni olduğu ileri sürülebilir: nüfus ve teknoloji. Günümüzde yaşanan Covid-19 pandemisi bu duruma gösterilebilecek en iyi örnektir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan Covid-19, uçak seyahatleri ile denizaşırı ülkelere taşınmış ve nüfus yoğunluğu olan ülkelerde durum daha da ağırlaşmıştır. Bu salgın, ulusal düzeyde devletlerin uygulanan sağlık sistemlerinin, küresel bir salgınla sınanmasına yol açmıştır. Ülkelerin sağlık konusunda aldıkları önlemler ulusal olmasına rağmen, salgının küresel olması tüm ülkelerin önlemler ve aşı konusunda birbiri ile etkileşim halinde olmalarını da sağlamıştır. Ulusal kamusal bir mal olan sağlık hizmetleri artık küresel bir kamu malı haline gelmiştir.  

Bu kitabın temel amacı hem ulusal hem de küresel açıdan sağlık sorunsalını kamu maliyesi ve ekonomisi perspektifinden tüm ayrıntılarıyla birlikte ele almaktır. Bu çerçevede kitabın sağlık konusuna ilgi duyan tüm okuyucular için faydalı olacağı düşünülmektedir. Kitaba bölüm önermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına uygun olarak ister Türkçe isterse İngilizce hazırladıkları çalışmalarını aşağıda verilen adrese mail atarak gönderebilirler.

Bölüm Göndermek için: icdah2021@gmail.com

Editör
Doç. Dr. Sevda AKAR

Sustainability in Agriculture and Health

Sustainability has been the main goal for almost every field today. Factors such as globalization, climate change, technological developments and environmental pollution affect all sectors from economy to health, from tourism to agriculture. In addition to the positive outcomes, efficiency and effectiveness of the obtained outputs, the most important dimension is now its sustainability. Plans created, implemented policies and economic forecasts are considered with a focus on sustainability.

In this editorial book, it is aimed to address the issue of sustainability in all aspects for the agriculture and health sector. Therefore, in these two sectors, which are very interrelated, we will try to include how to ensure sustainability, factors affecting sustainability, current situation determinations, and predictions and suggestions for the future. In addition to the situations and practices in different countries, it is planned to examine and analyze cross-country comparisons, studies of international institutions and organizations, global determinations and micro-macro recommendations. Both theoretical and practical work will be accepted. Authors who want to propose a chapter for the book can send their work prepared in English in accordance with the spelling rules to the e-mail address given below.

Editors

Assoc. Prof. Dr. Ekaterina ARABSKA
Assoc. Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

To send a chapter: icdah2021@gmail.com

Economic Rationality and Behavior in Health and Healthcare

Healthcare is one of the largest sectors in terms of economic volume today. Nevertheless, the ongoing Covid-19 pandemic has put a huge economic burden on the sector and this reality applies to the majority of countries around the world. In this context, it is important to examine the healthcare sector from an economic perspective. Moreover, the degree to which economic factors that shape the evolution of healthcare also interact with individual and social perceptions and behaviors is equally important.

This book aims to examine economic rationality and economic behavior regarding health and healthcare services by means of theoretical and empirical studies in order to provide an in-depth analysis of the matter. The book also aims to investigate how social attitudes and perceptions impact on healthcare. Considering that the healthcare sector has been seldom studied through a behavioral economic lens, the book will make an important contribution to the literature.

Studies conducted within the scope of the book can be included after editorial review. Authors who want to propose a chapter for the book can send their work in English to the following email address: icdah2021@gmail.com

Editors

Assoc. Prof. Dr. Larissa BATRANCEA
Assoc. Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

To send a chapter: icdah2021@gmail.com

BİTKİSEL NUTRASÖTİKLERDEKİ ANTİNEOPLASTİK ETKİLERİN SİTOLOJİK VE NUTRİSYONEL GENOMİK YAKLAŞIMLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin geleneksel veya hazır gıdalar yoluyla beslenmeyi etkilediği bilinmektedir. Bu bitkilerin içeriğinde bulunan nutrasötik bileşenlerin sağlık üzerindeki etkisi ise yıllardır araştırılan bir konudur. Özellikle toplumsal inançlardan ilham alınarak bilimsel araştırmalara dönüştürülmüş yaklaşımlarla;  bitkisel nutrasötiklerin  farklı kanser tiplerinin oluşumu, ilerlemesi ve metastazı üzerinde nasıl etkili olduğu yönünde oldukça anlamlı veriler elde edilmiştir. Daha çok besin desteği haline dönüştürülerek, yüksek dozda kullanılması gündemde olan bu kimyasallara ilişkin moleküler düzeyde yürütülen çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç duyulmakatdır.

Bu kitabın hazırlanmasının amacı, bölgesel veya yaygın olarak tüketilen beslenmeyle ilişkili bitkilerdeki nutrasötiklerin antineolastik etkilerini sitolojik ve nutrisyonel genomik düzeyde irdelemektir. Bu kapsamda bitkisel nutrasötiklerin kansere sebep olan, ilerlemesini kolaylaştıran ve metastazını destekleyen hücresel olaylar ile moleküler yolakları nasıl etkildeği dikkate alınacaktır. Kitap bölümü hazırlamak isteyen yazarların, kitabımızın konu bütünlüğüne ve yazım kurallarına uyarak İngilizce veya Türkçe olarak hazırladıkları çalışmaları aşağıdaki mail adresine gönderebileceklerini bildirmek isteriz.

Editör:

Dr. Öğr. Üyesi Emine Sacide ÇAĞLAYAN AYDOĞAN

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish