26-28 May 2021

ICDAH2021
II. ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI
“Sağlığın Geleceği: Multidisipliner Yaklaşımlar”

Virtual-Webinar

BİLDİRİ GÖNDER

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Kongre Eş-Başkanları

Değerli Araştırmacılar,

2020 yılı başında hayatımıza giren Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi, sağlık konusunun ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Sağlık, kişisel durum yanında toplumla ilgili pek çok durumu da derinden etkilemekte; aynı zamanda bunlardan da etkilenmektedir. Bir ülkedeki sağlık sistemleri ve sağlık politikaları ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre ve teknolojiden sanata kadar pek çok unsur çerçevesinde şekillenmektedir. Sağlığı, bir insanı veya bir toplumu oluşturan faktörlerden bağımsız düşünmek hatalı olacaktır. O yüzden, topluma ve sağlığa dair sorunları sadece hastalıkların nedenleri, etkileri ve tedavi yöntemlerine göre çözmek mümkün değildir. Sağlığa farklı açılardan bakmak gerekmektedir. Sağlığın günümüzün en önemli konu alanlarından biri haline geldiği ve gelecekte ne şekil alacağının oldukça tartışıldığı bu ortamda “Sağlığın Geleceği” ana teması altında tüm bu konuları tartışmayı arzulamaktayız. Ekonomi, tarih, edebiyat, turizm… gibi farklı başlıklarda sağlıkla ilgili mevcut durum yanında ileride bizi bekleyen şeyleri tespit etmeyi ve olması gerekenleri ortaya koymayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda, tüm bu konu alanlarını konuşmak ve tartışmak adına 26-28 Mayıs 2021 tarihlerinde II. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı (ICDAH2021) gerçekleştirilecektir. Pandemi koşullarından dolayı konferansımız online olarak gerçekleşecek olup vereceğimiz linkler üzerinden dinlemek ve sunum yapmak isteyen herkes kolayca katılabilecektir. Konferanstaki tüm konuşma ve sunumlar YouTube’dan da canlı yayınlanacaktır.

Konferansın temaları ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sağlıkçıları, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz.

Konferansın dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Konferansta sunulacak bildiriler özet veya tam metin olarak Konferans Bildiriler Kitabında basılabileceği gibi, dileyen yazarların bildirileri ulusal editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. 

Konferansımızda sunulan bildiriler arasından değerlendirme komitenin incelemeleri neticesinde En Inovatif Bildiriseçilecektir.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Kongre Eş-Başkanları

Bu etkinlik MAESTRO Multi Event Managament System üstünden bildiri toplamaktadır

YAYIN OLANAKLARI

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Rating Academy dergilerinde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; Dergi yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

Dergiler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://journals.gen.tr/

Dergiye makale göndermek için son tarih: 11 Haziran 2021

 

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar  elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.

Yayın Ücreti; Editoryal kitap yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini konferans tam metinler kitabında yayınlatabilirler

Yayın Ücreti: Konferans özet ve tam metinler kitapları için yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Tam metin gönderme tarihi: 11 Haziran 2021

EN İNOVATİF BİLDİRİ SEÇİMİ

Sunulan bildiler arasından en inovatif bildiri seçilecektir. Genç araştırmacılar için ayrı bir değerlendirme kategorisi oluşturulacaktır.

*Bu ödüllerin sponsoru NÜVE laboratuvar ve sterilizasyon firmasıdır

15/05/2021 Deadline for Submission of Abstracts
16/05/2021 Announcement of the accepted papers
18/05/2021 Deadline for Registration
19/05/2021 Announcement of the Conference Program
26/05/2021 Beginning Day the Conference
11/06/2021 Deadline for Submission of Full Papers

KeynoteAçılış Konuşmacıları

KeynoteDavetli Konuşmacılar

Dr. Ömer ÖNDER

Prof. Dr. İlgi TOSUN

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Prof. Shamima P. LASKER

Dr. Sumira MALİK

Prof. Dr. Sonia BHALOTRA

Prof. Dr. Gülçin ÖZKAN

Dr. Matt DICKSON

Assoc. Prof. Dr. Larissa BATRANCEA

Dr. Elda DOLLIJA

Dr. Recep Selim ŞETÜRK

Dr. Abhishek KUMAR

Prof. Mohammad Shahid Shamim

Prof. Nader Ghotbi

Prof. Dr. Mauro LAUDICELLA

ASSOC. PROF. DR. EKATERINA ARABSKA

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Dr. Eşref ATABEY

Assoc. Prof. Dr. Lyudmyla SYMOCHKO

Dr. Alper AKÇAM

Assoc. Prof. Dr Irena NIKAJ

PROF. DR. MURAT ATAN

Dr. Güvenç KOÇKAYA

Ali EROL

PANELLER

Panel- Sağlık İletişimi ve Sağlık Okuryazarlığı

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burcu Şimşek

Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce- “Bu çocuk nasıl maske takacak”: Pandemi Döneminde Annelerin Sağlık Bilgilerine Erişimi ve Kullanımı – Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam- Pandemide sağlık okuryazarlığının “Gazete Oksijen” üzerinden incelenmesi” – Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Didem Hekimoğlu Tunç – “Bağımlılık ve Damgalama” – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Panel- “İşiniz gücünüz Sağlık olsun!”

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu

Konuşmacılar

İldeniz AKSU – Polifarma İlaç Eğitim ve Gelişim Müdür Yardımcısı

Banu HAMARAT- Polifarma İlaç İnsan Kaynakları Direktörü

Panel- Sağlık İletişimi ve Covid-19 Salgını

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şengül İnce

 Doç. Dr. Burcu Şimşek- Pandemide Annelik: Kadınların Dijital Hikayelerinden Salgını Anlamak” – Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Nehir Tataroğlu – Covid-19 Salgınında Kadınların Göçmenlik Deneyimleri: Hangi Evde Kal?” Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Doktora Öğrencisi

 Arş. Gör. Dr. Gökçe Zeybek Kabakçı- “Hayali Mikroplardan Koronavirüse: Reklamda Sağlık”– Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

SERGİ


PROF. EVREN KARAYEL GÖKKAYA

CAROLINE DOUGLAS

DOÇ. YEŞİM ZÜMRÜT

PROF. DR. F. DENİZ KORKMAZ

DOÇ. ARZU PARTEN
Sergi Adı: "Habersiz Şehirliler"
Sergi Adı: "The Art of Healing with Clay"
Sergi Adı: "Nefes"
Sergi Adı: "Öze Dönüş"
Sergi Adı: "İyileşen Bakış"

DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish