ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI

Kongreye gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır.

 

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Poster boyutu, 50 cm en x 70 cm boy ve dik olarak dizayn edilmelidir.
 2. Bildiride öncelikle başlık adı, yazar(lar)ın adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.
 3. Bildiri adının oniki kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.
 4. Bildirilerde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
 5. Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en fazla 350 kelime olmalıdır. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir.
 6. Bildiriler Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde, ana başlık 36 punto, metnin kalanı 24 punto, kaynaklar 16 punto yazı büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.
 7. Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
 8. Kaynaklar APA 6 kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aşağıda kaynak yazımına yönelik örnekler verilmiştir.

 

ÖZET YAZIM KURALLARI

 • Bildiri özetleri;tam metin kuralarına uygun olarak en az 250, en fazla 500 sözcük ile amaç ve kapsamı yansıtacak şekilde, yöntem ve bulgulara yer verilerek hazırlanmalıdır.
 • Özet metinle birlikte en az 3 en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildirilerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları;  üst:2,5 alt: 2,5  sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm  tek satıraralıklı ve iki yana yaslışeklinde yazılması gerekir.
 2. Bildirilerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanınaşılmaması beklenmektedir.
 3. Yazar bilgilerinin yer almadığı bildiri dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler, devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır. 
 4. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 5. Bildiriler, Türkçe ya daİngilizceolarak hazırlanabilir.
 6. Bildirinin başında 250-500 kelime özet(abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.
 7. Özetten sonra bildirinin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime(Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir
 8. Özetler ve anahtar kelimeler Times New Roman 10 Punto, italik, tek satır aralığındave iki yana yaslışekilde hazırlanmalıdır
 9. Ana Metin, Times New Roman, 12 Punto, tek satır aralığında, iki yana yaslışekilde hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
 10. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. 
 11. Bildirilerin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 12. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 12 punto, kalın (bold)olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto olarak verilmelidir.
 13. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre “Notlar” başlığı altında Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.
 14. Yayına kabul edilen çalışmalar için yazarların telif hakkı hakkı sözleşmesi’ni en geç bir hafta içerisinde Rating Academy’e ulaştırmaları gerekmektedir. 
 15. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.

 

 1. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde;

Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu …

 1. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı, basım yılı ve sayfa sayısı şeklinde olmalıdır;

 En son çalışmalar (Pınar, 2003: 12) uygulamanın …

iii. İki yazarın bulunması durumunda, her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde …

 1. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.

Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen …

 1. Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.

Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …

 1. Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır. 

Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998: 53) …

vii. Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no;

Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas, 1998: 6)

viii. Tez çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının,    kitabın vb. adı eğik (italik) olarak gösterilir.

 1. İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce  belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan       kurumun adı ve tarih  kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.

Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003)

 1. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra  numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:

(URL-1, 2003), (URL-1 and URL-2, 2003),  According to  URL-1   (2003)

KAYNAKÇA 

Times New Roman, 12 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..)  gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir

 

Kitap referansı için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın yılı), Kitap adı, Basım Yeri, Yayınevi,  Baskı Sayısı, ISBN. 

MERCER, P.A. and SMITH, G., (1993), Private Viewdata in the UK, London: Palgrave, Second Edition, ISBN: xxxx-xxxx

 

Dergilerdeki makaleler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın yılı), Makalenin Adı, Derginin Adı, Cilt no (Sayı), sayfa numaraları

EVANS, W.A., (1994), Approaches to Intelligent Information Retrieval, Information  Processing and Management, 7 (2), 147-168.

 

Konferans bildirileri için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları

SILVER, K., (1991), Electronic Mail: The New Way to Communicate, 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.

 

Tezler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı

AGUTTER, A.J., (1995), The Linguistic Significance of Current British Slang, Thesis  (PhD), Edinburgh University.

 

Haritalar için gösterim

SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Başlık, Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.

MASON, J., (1832), Map of The Countries Lying Between Spain and India, 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.

             

Web sayfaları için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yıl), Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL, [Erişim Tarihi: ].

HOLLAND, M., (2002), Guide to Citing Internet Sources [online], Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish