Skip to content

[wpcdt-countdown id=”5244″]

ICDAH2020
ULUSLARARASI
FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI

12-14 Kasım 2020

Değerli Araştırmacılar,

Son yıllarda sık yaşanmaya başlayan küresel salgınlar, sağlığın hayatımızdaki yeri ve önemini daha belirgin hale getirmiştir. Sağlık, kişisel durum yanında toplumla ilgili pek çok durumu da derinden etkilemekte; aynı zamanda bunlardan da etkilenmektedir. Bir ülkedeki sağlık sistemleri ve sağlık politikaları ile sağlıktaki iyileşme, ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre ve teknolojiden sanata kadar pek çok unsur çerçevesinde şekillenmektedir. Sağlığı, bir insanı veya bir toplumu oluşturan faktörlerden bağımsız düşünmek hatalı olacaktır. O yüzden, topluma ve sağlığa dair sorunları sadece hastalıkların nedenleri, etkileri ve tedavi yöntemlerine göre çözmek mümkün değildir. Sağlığa farklı açılardan bakmak gerekmektedir. Bu bağlamda, tüm bu konu alanlarını konuşmak ve tartışmak adına 12-14 Kasım 2020 tarihleri arasında Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı (ICDAH2020) gerçekleştirilecektir.  Online olarak yapılacak olan konferanstaki tüm konuşma ve sunumlar YouTube’dan da canlı yayınlanacaktır.

Konferansımız sağlık ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir. Konferansın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sağlıkçıları, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Konferansın dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri ulusal editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Konferansımız, atama, yükselme ve akademik teşvik kriterlerini bütünüyle karşılamaktadır. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

En iyi dileklerimizle…

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN &  Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Kongre Eş-Başkanları

DESTEKLEYEN KURUMLAR

Temalar

 • Sağlık ve Ekonomi
 • Sağlık, Yönetim ve Organizasyon
 • Sağlık ve Hukuk
 • Sağlık ve Tarih
 • Sağlık ve Edebiyat
 • Sağlık, Teknoloji ve İnovasyon
 • Sağlık ve Kültür
 • Sağlık ve Din
 • Sağlık ve Eğitim
 • Sağlık ve Turizm
 • Sağlık ve Spor
 • Sağlık, Tarım ve Hayvancılık
 • Sağlık ve Sanat
 • Sağlık ve Felsefe
 • Kent ve Sağlık
 • Sağlık ve Çevre
 • Sağlık, Ekonometri ve İstatistik
 • Sağlık, Medya ve İletişim
 • Sağlık ve Siyaset
 • Sağlık, Finans ve Muhasebe
 • Sağlık ve Toplum
 • Sağlık ve Etik
 • Küreselleşme ve Sağlık
 • Kamu Hizmeti, Devlet ve Sağlık
 • Uluslararası İlişkiler ve Sağlık
 • Sağlık ve Kalite
 • Sağlık ve Beslenme
 • Sağlık ve Sosyal Güvenlik
 • Sağlık ve Sigortacılık
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık ve Dezavantajlı Gruplar
 • Sağlıkta Halkla İlişkiler
 • Sağlık Politikaları
 • Tıbbi Jeoloji
 • Konferans ana teması ile ilişkilendirilebilen diğer konular…

Önemli Tarihler

Timeline

2020
26/10/2020

Deadline for Submission of Abstracts

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih

28/10/2020

Announcement of the accepted papers

Kabul edilen bildirilerin ilanı

31/10/2020

Announcement of the Conference Program

Konferans Programının ilanı

12/11/2020

Beginning of Day the Conference

Konferansın Başlangıcı

01/12/2020

Deadline for Submission of Full Papers

Tam Metinlerin gönderilmesi için son tarih

Davetli Konuşmacılar

“COVID-19 and Inequality of Opportunity in Psychological Distress”

Prof. Dr. Andrew JONES

Department of Economics and Related Studies, University of York, York, BİRLEŞİK KRALLIK

Prof. Dr. Andrew JONES hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın

“Age, Morbidity, Time to Death, or Something else? The Residual Increment of Health Care Expenditure”

Prof. Dr. Mauro LAUDICELLA

DaCHE – Danish Centre for Health Economics, University of Southern Denmark, DANİMARKA

Prof. Dr. Mauro LAUDICELLA, hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“”

Prof. Dr. Haydar SUR

T.C. Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Prof. Dr. Haydar SUR hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın 

“Sağlık Turizmi ve Teşvikler”

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın 

“Covid-19 and the economy: Twin crisis?”

Prof. Dr. Gülçin ÖZKAN

Vice Dean (Dekan Yardımcısı), King’s Business School
King’s College London, BİRLEŞİK KRALLIK 
 
Prof. Dr. Gülçin ÖZKAN hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın

 

“Corona Shutdown and Bankruptcy”

Prof. Dr. Gülnur MURADOĞLU

Queen Mary University of London, School of Business and Management, London, BİRLEŞİK KRALLIK

Prof. Dr. Gülnur MURADOĞLU hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın

“Adli Tıp: Tıpla Hukukun Birleştiği Yer”

Prof. Dr. Mehmet Oğuz POLAT

Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE

Prof. Dr. Mehmet Oğuz POLAT hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından Sağlık”

Prof. Dr. İsmail Melih BAŞ

Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Prof. Dr. İsmail Melih BAŞ hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için, lütfen tıklayın

” Hekim Yazarlar ve Edebiyattaki Yerleri”

Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara, TÜRKİYE

Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Dünya’da ve Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin Tüketimi ve Sağlık”

Prof. Dr. Sibel TAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE

Prof. Dr. Sibel TAN hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın

“Hekim Yazarsa Neler Değişir?”

Prof. Dr. Göksel Altınışık

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, TÜRKİYE

Prof. Dr. Göksel Altınışık hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Hastalık Hikaye Yarışmaları”

Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE

Prof. Dr. Cengiz YAKINCI hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Internet of  Things (IoT) – The Future of Healthcare and Health Professions”

Prof. Dr. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU

Beykent Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Prof. Dr. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU, hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Covid-19 ve Kültür-Sanat Ekonomisi”

Prof. Dr. Sacit Hadi AKDEDE

Bakırçay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İzmir/TÜRKİYE,

Prof. Dr. Sacit Hadi AKDEDE, hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Bir sağlık disiplini olarak Dil ve Konuşma Terapisi”

Dr. Öğr. Üyesi Evrim GERÇEK

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Evrim GERÇEK hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Türkiye’de Hastalık Metaforu Olarak  Covid -19”

Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Samsun, TÜRKİYE
 
Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın
“Health Data Analysis in the Big Data Era: Examples from Australia”
Dr. Mark HANLY
 
Research Fellow at the Centre for Big Data Research in Health UNSW, Sydney, AVUSTRALYA
 
Dr. Mark HANLY, hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın
“Arnavutluk ve Bölgede Konuşma Terapisi (logopedi)”

Lecturer Brixhilda LILKA

Fan S.Noli University, Faculty of Language and Literature, Logopedi, Korçe, ARNAVUTLUK

Covit 19’un sağlığımıza  akut ve kronik etkileri. (Öldürür mü süründürür mü?)

Doç. Dr. Füsun SUNAR

KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya/TÜRKİYE,

Doç. Dr. Füsun SUNAR hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”

Doç. Dr. Lale ORTA

Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Doç. Dr. Lale ORTA hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Sağlık ve Anlatı: Sağlık İletişiminde Dijital Hikayelerle Deneyim Aktarımı”

Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK

Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK
hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

“Tıp Öyküleri” Bize Ne Anlatır?”

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERBAY

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı. Afyonkarahisar / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERBAY hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için, lütfen tıklayın
“Religion and Health”

Doç. Dr. Hojjatollah JAVANI

Alzahra University, Department of Religious Studies, Faculty of Theology, IRAN

Doç. Dr. Hojjatollah JAVANI hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

“Hastalıktan Sanata, Sanattan Sağlığa”

Doç. Evren KARAYEL GÖKKAYA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE

Doç. Evren KARAYEL GÖKKAYA Hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

Tıp Tarihinde Pandemiler: Felaket, Deneyim ve Dönüşüm

Doç. Dr. Cemal GÜVERCİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE

Doç. Dr. Cemal GÜVERCİN hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın

Koronavirus Pansemisine Alternatif Bir Yaklaşım: Tarihsel Karşılaştırmalı Değerlendirme”

Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ

TOBB ETU Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik, Ankara, TÜRKİYE 

Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

 

“Jeotermal Kaynakların Sağlık ve Termal Turizmdeki Yeri ve Önemi”

Dr. Öğr. Üyesi Ozan DENİZ 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Enerji Yönetimi Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ozan DENİZ hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın

“Understanding Health Needs of Refugees & Migrants: Historical and Contextual Challenges”

Mr. Moodie Rashid KHALDI

MA Art & History Retired EFL Lecturer, Birleşik Krallık

Kurullar

AKDEMİR, Ali (Prof. Dr., Arel Üniversitesi / TÜRKİYE)

BERKSOY, Turgay (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERBAY, Hasan (Dr. Öğrt. Üyesi, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi / TÜRKİYE)

JURAEV Mamatkul (​​Prof. Dr., Academy of Sciences / ÖZBEKİSTAN)

MEZNIK, İvan (Prof. Dr., Brno University of Technology / ÇEKYA)

MOJEYKO, Marina (Prof. Dr., Belarusian State University / BELARUS)

MUQTASİMOVA, Qulnaz (Prof. Dr., Kazan University / RUSSYA)

NEVRUZOVA, Nuride  (Prof. Dr., Bakü Slavic University/ AZERBAYCAN)

OGANOVA, Elena (Prof. Dr., Moscow State University / RUSYA)

ŞAHİN, Mehmet (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ZHARKYNBEKOVA, Sholpan, (Prof. Dr., L.N. Gumilyov Eurasian National University / KAZAKİSTAN)

AKAR, Sevda (Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE)

AKÇADAĞ, Mualla (Dr. Öğr. Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi / TÜRKİYE)

AKDEDE, Sacit Hadi (Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi / TÜRKİYE)

AKDEMİR, Ali (Prof. Dr., Arel Üniversitesi / TÜRKİYE)

AKYALÇIN ÇAKIR, Hanife (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ALÇIN, Sinan (Prof. Dr., Kültür Üniversitesi / TÜRKİYE)

AL-RAWAD, Mahmaod (Dr., Al Hussein Bin Talal University / ÜRDÜN)

ALSON, Jollie N. (Dr., University of Perpetual Help System / FİLİPİNLER)

ANANTH, Christo (Dr., Francis Xavier Engineering College / HİNDİSTAN)

ATAAY, Faruk (Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi / TÜRKİYE)

AWANG, Amran (Prof. Dr., Univesiti Teknologi MARA / MALEZYA)

AYDIN, Neşet ​​(Prof. Dr., Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

BALCI, Fatih (Doç., Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

BAŞAR, Mustafa Aydın (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

BERKSOY, Turgay (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

BİCAN SUERDEM, Tülay (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

BUGIULESCU, Marian (Dr., Valahia University / ROMANYA)

BURLUTSKI, Sergii (Prof. Dr., Odessa National Economic University / UKRAYNA)

CEROVIC, Slobodan (Prof. Dr., Singidunum University / SIRBİSTAN)

ÇAĞLAYAN AKAY, Ebru (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

ÇARDAK, Mine (Doç. Dr., Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

DİLBAZ ALACAHAN, Nur (Doç. Dr., Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

EMİNİ, Filiz Tufan (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERBAY, Hasan (Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERDEMİR, Aynur Soydan (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERDURU, İncilay (Doç. Dr., Uşak Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERGUT, Özlem (Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERTOK ONURLU, Merve (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ESİ, Ayhan (Prof. Dr., Adıyaman Üniversitesi / TÜRKİYE)

GİRAY, Filiz (Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi / TÜRKİYE)

GİRAY, Selay (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

GODZINSKA, Marzena, (Dr., Worşaw University / POLANYA

GUDUSHAURI, Tinatin (Prof. Dr., The University of Georgia / GÜRCİSTAN)

GÜNEŞ, Canan (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

HEKİMOĞLU TUNÇ, Didem (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ILIK, Goran (Dr., University of St. Clement of Ohrid – Bitola / MAKEDONYA)

ISGANDAROVA, Nigiar (Prof. Dr., Sumqayit State University / AZERBAEYCAN)

İLGÜN, Fatih (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi / TÜRKİYE)

JAVANI, Hojjatollah (Assoc. Prof. Dr., Alzahra University / İRAN)

JURAEV, Mamatkul (​​ Prof. Dr., Academy of Sciences / ÖZBEKİSTAN)

KALAYCI, İrfan (Prof. Dr., İnönü Üniversitesi / TÜRKİYE)

KARAYEL GÖKKAYA, Evren (Doç., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

KILINÇ SAVRUL, Burcu (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

KÖLEOĞLU, Nilay (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

MOJEYKO,Marina (Prof. Dr. Belarusian State University / BELARUS)

MUQTASİMOVA, Qulnaz (Prof. Dr., Kazan University / RUSYA)

NAYDENOVA, Nikolina (Doç. Dr., Trakia University / BULGARİSTAN)

NOOR, Muhammad Aslam (Prof. Dr., Comsats Institute Information Technology / PAKİSTAN)

NOVRUZOVA, Nurida (Prof. Dr., Bakü Slavic University / AZERBEYCAN)

NOVRUZOV, Rafiq (Prof. Dr., Bakü Slavic University / AZERBEYCAN)

OGANOVA, Elena (Prof. Dr., Moscow State University / RUSYA)

OKUMUŞ, Halide (Doç Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ÖZKAN, Neslihan (Prof. Dr., University of Bristol / BİRLEŞİK KRALLIK)

SHARMA, Nikesh (Dr. Öğr. Üyesi, Himachal Pradesh University / HİNDİSTAN)

SÖĞÜT, Özlem (Prof. Dr., Ege Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞAHİN, Mehmet (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞAHİN, Özge Uysal (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞIK, Levent (Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞİMŞEK, Burcu (Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞİMŞEK KANDEMİR, Aysen (Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi / TÜRKİYE)

TAN, Sibel (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

TAN, Sabri Sami (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

TANRIVERDİ, Gülbu (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

TÜFEKÇİ, Nezihe (Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi / TÜRKİYE)

ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Şenay (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE)

VLADIMIROVNA DIBO, Anna, (Prof. Dr., Rusiya Bilim Akademiyası / RUSYA)

YALÇIN, Güler (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

YAYINTAŞ, Özlem (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

YILDIRIM, Pınar (Dr. Öğr. Üyesi, Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

YILMAZ, Fikriye (Doç. Dr., Başkent Üniversitesi / TÜRKİYE)

ZHARKYNBEKOVA, Sholpan (Prof. Dr., L.N. Gumilyov Eurasian National University / KAZAKİSTAN )

ZINCHENKO, Lyudmila (Prof. Dr., Bauman Moscow State Technical University / RUSYA)

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nilay KÖLEOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Dr. Öğr. Üyesi Didem HEKİMOĞLU TUNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÇALIK

Öğr. Gör. Cumali YAŞAR

Öğr. Gör. Yağmur AKARSU

Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR 

Ali ÖZTEKİN

Bilge Ozan PER

Yayın Olanakları

Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li ekitap olarak basılacaktır. Özet ve tam metin bildirilerin yayını için herhangi bir ücret ödemesi bulunmamaktadır.

01 Aralık 2020

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre editoryal kitap halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun olan ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir.

Editoryal kitapta makale yayınlama ücretli olup, makale başına 25 Euro (karşılığı TRY) ödenmesi gerekmektedir.Her yazara bir adet kitap gönderilecektir.

01 Aralık 2020

Sunulan bildiriler dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Rating Academy dergilerinde yayınlatılabilecektir.

Kongre dergilerinde yayınlanacak makaleler için dergi yayın ücretlerinde % 25 indirim yapılacaktır. Her dergi için yayın ücreti 75 euro ile 0 euro arasında) değişmektedir. Dergi web sayfalarından detaylı bilgi edinilebilir.

01 Aralık 2020

SERGİ

Bilindiği gibi bir sabah yepyeni bir dünyaya uyandık. Dünya Covid-19 olarak adlandırılan bir virüsün tehdidi altındaydı. Her şey bu tehdide ve onun yaratabileceği sonuçlara göre yeniden düzenlenmek zorunda kaldı. İnsanlık korku ve endişe ile bu yeni dünyaya adapte olmanın ve var olabilmenin yollarını aramaya başladı. Tüm ilişkiler ve üretim alanlarında olduğu gibi sanat dünyası da şoku atlattıktan sonra kendini yeniden konumlandırmaya koyuldu. Dünya sağlık sistemi, üretim sistemi, tedarik zinciri bu koşullarda ayakta kalmanın zorluklarını yaşarken sanat dünyasında biraz beklenmedik bir şey gelişti: Üretim patlaması. Sanatçılar gerek kendi dünyalarında, gerekse internet üzerinden kimsenin düşünmediği kadar yoğun bir üretime geçti. Sanatsal üretim temel olarak sadece bir sanatçıya ihtiyaç duyduğu için bu koşullardan en az etkilenen alan oldu. Birçok sanatçı bu koşulları daha önce yapamadığı çalışmaları yapmak, yazamadığı yazıları yazmak için bir fırsat olarak gördü. Yine sanatçıların birçoğu üretimlerini yaymak için teknolojiyi çok yaratıcı bir şekilde kendi hizmetlerine koştu. Canlı yayınlar, toplantılar, sanal sergiler yanında iletişim ve paylaşım ağları oluşturuldu. Bu sürecin negatif yönü sanatsal üretimlerin sadece sanal, dijital ortamlarla sınırlanma zorunluluğuydu. Tüm sanat eserleri dijital kopyaları ile ancak izleyici ile buluşabiliyordu ya da doğrudan dijital üretilebiliyordu. Ama zaten sanat alanı uzun bir süredir, sanal olana, dijital olana daha çok yer açıp genişletmekte olduğu için bu çok da garip karşılanmadı. Şu an bu sürecin devam ettiğini biliyoruz.

Rating Academy’nin gerçekleştirdiği “Farklı Boyutlarıyla Sağlık” konferansının bir parçası olarak gerçekleştireceğimiz “Korona Günlerinde Sanatsal Üretim” adlı sergimiz tüm bu üretimin ortama konduğu bir sergi olmayı hedefliyor. Sergimiz beklenildiği gibi sadece dijital dünyada yer alacak. Ancak sergimizi sanal olarak üreteceğimiz dijital bir salonda ve sizin kendi gözlerinizin yerini alacak sanal bir kamera ile gezmek mümkün olacak.

Tüm sanatçılarımızı sergimize bu süreçte üretilmiş video,enstelasyon, resim, fotoğraf ve benzeri üretimleri ile ( zorunlu olmamakla birlikte tercihen ele aldılarsa pandemi ile ilişkili çalışmalar) davet ediyoruz.

Sergi Küratörü
Doç. Dr. Fatih Balcı

1. Her sanatçı en fazla iki eserle başvuru yapabilir.
2. Başvurular, sergi küratörü tarafından değerlendirilip sergiye katılacak eserler web sitesinde duyurulacak ve sanatçı emaillerine gönderilecektir.
3. Başvurular kongre web sitesindeki sergi başvuru sayfasından yapılacaktır.
4. Eser göndermek için son tarih 30 Ekim 2020‘dir.
4. “Eser Yükleme”:  https://academicplatform.net/icdah2020/login/signin linki üzerinden eser görselleri gönderilecektir.
5. Eserin görseli 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında olmalıdır.
6. Videolar avi formatında olmalı ve videoların süresi 10 dakikayı geçmemelidir. Video çalışmalar https://academicplatform.net/icdah2020/login/signin web sitesinde gösterilen yükleme alanına link (Eserin yüklendiği youtube, dailymotion vs.. web adresinin linki) verilerek gönderilecektir.  Video içinde sanatçı ve çalışmanın ismi, süresi ve tarihinden oluşan bir jenerik olmalıdır.
7. Başvuru formlarında özgeçmiş ve eser bilgileri kısmını özenle doldurulması rica edilir.
8. Sergiye katılım ücretsizdir.
9. Sergide yer alan eserlerin görselleri kongre web sitesinde ve medyada yer alan tanıtımlarda kullanılacaktır.
10. Sergiye katılan her sanatçıya sanal Katılım Belgesi verilecektir.
11. Sergiye başvuran sanatçılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Diğer Konferanslarımız

İletişim

Bize ulaşın

Bilmek istediğiniz her şey için bize ulaşın! Sorularınızı olabildiğince çabuk cevaplamaktan mutluluk duyarız.

Hakkımızda

Rating Academy, 2016 yılında kurulmuş olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Ratıng Academ’nin birçok akademik projesi ve etkinliği mevcuttur. Öncelikle, bir Ar-Ge şirketi olarak, çeşitli yazılım programları ve indeksleme işleri yapıyoruz. Aynı zamanda yayıncılık niteliğinde olan şirketin uluslararası hakemli ve şu anda farklı bilim alanlarına hitap eden endeksli altı adet akademik dergisi mevcuttur. Bu dergiler, saygın ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranmaktadır.
Rating Academy tarafından Türkiye’de ve diğer ülkelerde birçok uluslararası kongre ve sergi düzenlenmektedir. Araştırmacılar, yazarlar, bilim adamları, sanatçılar … dünyanın farklı yerlerinden birçok katılımcı Rating Academy proje ve etkinliklerinde buluşmaktadır.

© Copyright 2020 Rating Academy All Rights Reserved.