Prof. Dr. Sibel TAN

“Dünya’da ve Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin Tüketimi ve Sağlık”

Prof. Dr. Sibel TAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE

Prof. Dr. Sibel TAN hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın