Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

“Türkiye’de Hastalık Metaforu Olarak  Covid -19”

Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Samsun, TÜRKİYE
Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın