Prof. Dr. NURDAN ÇOLAKOĞLU

İstanbul Arel Üniversitesi,Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

"Bilimsel Araştırmalarda İnovatif Yaklaşımlar: 

Yapısal Eşitlik Modelleri Üzerine Bir Söyleşi ve Uygulama"

 11 Haziran 2021 saat 14:00-16:00 

Son yıllarda Sosyal Bilimler alanı başta olmak üzere bilimsel bir çok alanda ve çalışmalarda sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olan Yapısal Eşitlik Modeli (Sturactural Equational Model) üzerine sohbet edilerek paket program üzerinden uygulama gerçekleştirilecektir.
 
Yapısal Eşitlik Modeli Nedir?
Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Temel Kavramlar
  • Yapısal Eşitli Modellerinin Analizinde Kullanılan Programlar 
  • Gözlenen (Observed) Değişken
  • Gizil (Latent) Değişken
  • İçsel (Endogenous) Değişken
  • Dışsal (Exogenous) Değişken
  • Ölçüm (Measurement) Modeli
  • Yapısal (Structural) Model
  • Aracı (Mediator) Değişken
  • Düzenleyici (Moderator) Değişken
  • Uyum İyiliği Değerleri (Goodness of Fit Index)
Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Örnek Uygulama (AMOS)

Doç.Dr. Şenol ÇELİK

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bingöl/Türkiye

Zaman Serileri Analizi

 

Zaman serileri hakkında kasaca bir giriş yapıldıktan sonra kullanıldığı alanlar açıklanacaktır.

Box-Jenkins modelleri anlatılacaktır. Autoregressive model (AR), Moving Average (MA) modeli ve ARMA (Autoregressive Moving Average) modeli kısaca tanıtılacaktır. Modellerin tanımı, denklemleri, özellikleri, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayıları belirtilecektir. Durağanlık hakkında bilgi verilecektir. Seri durağan olmadığında ARIMA modeli hakkında bilgi verilecektir.

Bir veri seti üzerinde ARIMA modeli üzerinde SPSS paket programı ile örnek bir uygulama yapılacaktır.

 

Süre: 40 dakika (Maksimum 40 dakika)

 

Doç. Dr. Şenol Çelik