Edit

About Us

Rating Academy was established in 2016 and continues its activities in Çanakkale Onsekiz Mart University Teknopark. Rating Academ has many academic projects and activities. First of all, as an R & D company, we do various software programs and indexing jobs. At the same time, the company has five peer-reviewed academic journals that are internationally refereed and currently addressing different fields of science. These journals are scanned by reputable national and international indices.
Rating by the Academy in Turkey and other countries are organized many international conferences and exhibitions. Researchers, writers, scientists, artists … many participants from different parts of the world meet in Rating Academy projects and events.

Contact Info

3. Uluslararası Yaratıcı ve inovatif Yaklaşımlar Kongresi

ICCIA2021

Pandemi Süreci ve İnovasyon

9-11 Haziran 2021

Davet Metni

Değerli Araştırmacılar,

2020 yılı başında hayatımıza giren Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi, küresel ölçekte bireyleri, toplumları, devletleri ve işletmeleri derinden etkilemiştir. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı görülmektedir. Yeni bir yaşam biçimi ve buna uygun bir toplum oluşmaktadır. Bu yeni sürece ne kadar hızlı adapte olacağımız önemlidir. Her koşulda inovasyon sihirli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kongrede, pandemi sürecinin inovasyon üzerine etkileri ve inovasyonun pandemi sonrası yaşamı nasıl şekillendireceği tartışılacaktır. Kongremiz bu temelde mutidisipliner ve disiplinlerarası çalışmalara açıktır. Pandemi koşullarından dolayı kongre online olarak gerçekleşecek olup vereceğimiz linkler üzerinden dinlemek ve sunum yapmak isteyen herkes kolayca katılabilecektir. Konferanstaki tüm konuşma ve sunumlar YouTube’dan da canlı yayınlanacaktır.

Konferansın temaları ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, uygulamacıları, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz.

Kongrenin dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Kongrede sunulacak bildiriler özet veya tam metin olarak Bildiriler Kitabında basılabileceği gibi, dileyen yazarların bildirileri ulusal editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. 

Sunulan bildiriler arasından değerlendirme komitesinin incelemeleri neticesinde “En Inovatif Bildiri” seçilecektir.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

Dr. Nilay KÖLEOĞLU

Kongre Eş-Başkanı

Rriollza Agolli

Kongre Eş-Başkanı

Korça Fan S. Noli University, Department of Preschool Education / Albania

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih : 30 Mayıs 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 31 Mayıs 2021

Kayıt Ücretlerinin Yatırılması İçin Son Tarih: 02 Haziran 2021

Kongre Programının ilanı: 02 Haziran 2021

Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 30 Haziran 2021

Bu bilgi şölenine sen de katıl!

Alanında uzman katılımcılarla bir network oluştur

KATILIM ÜCRETİ

Kongrede bildiri sunan tüm yazarlar için katılım ücreti 50 Dolar karşılığı Türk Lirası’dır. Bu katılım ücretini ödeyen istediği yayın olanaklarından birini tercih edebilir. Özet ve tam metinlerin tamamı yayınlara dönüştürüleceğinden sadece özet yayınlatacak olan yazarlar için de aynı ücret geçerlidir.

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile  katılabilir. Sunduğu 2. bildiriden ekstra bir ücret talep edilmez.

Ücret, bildiri başına alınmaktadır. 

Genç araştırmacılar oturumları kapsamında bildiri sunacak öğrenciler için katılım ücreti 25 Dolar karşılığı Türk Lirası’dır. 

TEMALAR

Kongremiz yaratıcılık ve inovasyon kavramları ile ilişkilendirileblen tüm çalışmalara açık olup konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. Konular sadece bunlarla sınırlı değildir. Yaratıcılık ve inovasyon kavramları çerçevesinde aşağıda sayılanlar dışında diğer çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara da yer verilecektir.

 • Antropoloji
 • Basın ve medya
 • Biyoloji
 • Coğrafya
 • Çevre ve sorunları
 • Deniz Bilimleri
 • Dil ve Edebiyat
 • Eğitim Bilimleri
 • Ekonomi 
 • Enerji
 • Felsefe
 • Güzel Sanatlar 
 • Hukuk
 • İletişim ve Halkla İlişkiler
 • İnsan hakları
 • İstatistik ve Sayısal Yöntemler
 • Kadın Sorunları
 • Madencilik
 • Mimari ve kentleşme
 • Mühendislik
 • Müzecilik
 • Psikoloji
 • Sağlık Bilimleri
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 • Sosyal Problemler
 • Tarım ve hayvancılık
 • Turizm
 • Yüksek Öğretim
 • Ana tema çerçevesine dahil edilebilecek diğer konular…

YAYIN OLANAKLARI

Bildiri Kitabında Özet / Tam Metin Yayın

Kongrede sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini kongre tam metinler kitabında yayınlatabilirler.
Yayın Ücreti: Kongre özet ve tam metinler kitapları için yayın ücreti kongreye katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Tam metin gönderme tarihi: 30 Haziran 2021

Editoryal Kitapta Bölüm

Kongrede sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.
Yayın Ücreti; Editoryal kitap yayın ücreti kongreye katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Editoryal kitaba bölüm göndermek için son tarih: 30 Haziran 2021

İndeksli Dergilerde Yayın

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri – dergi kurullarından geçmek koşuluyla- uluslararası hakemli dergilerde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; Dergi yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

Dergiye makale göndermek için son tarih: 30 Haziran 2021

DESTEKLEYEN DERGİLER

SPONSOR

Adres:

Rating Academy, Sarıcaeli Köyü ÇOMÜ Sarıcaeli Yerleşkesi No: 276 D-39, 17100 Çanakkale

İletişim

Email 1: ratingacademy@ratingacademy.com, WHATSAPP1: +90 535 8481212

WHATSAPP2: +1 (734) 747-4665

tr_TRTurkish