Prof. Dr., Maqripa YESKEYEVA

Структурно-семантические особинности древнетюркскич топонимов (  Eski Türk Yer Adlarının Yapısal Ve Anlamsal Özellikleri )

Prof. Dr., Maqripa YESKEYEVA, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazakhistan