Skip to content

ISLC2020

ULUSLARARASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONFERANSI


24-26 Aralık 2020

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Konferans Başkanı

Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı (ISLC2020) 24-26 Aralık 2020’ler arasında gerçekleştirilecektir. Konferanstaki tüm konuşmalar ve sunumlar çevrimiçi yapılacak ve ayrıca YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır. Konferans Sürdürülebilir Yaşam ile ilgili tüm alanlara açıktır. Çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalar dahil edilecektir. Tüm akademisyenleri, araştırmacıları, sağlık uzmanlarını, sivil toplum örgütlerini ve sağlığın farklı yönleriyle ilgilenen öğrencileri bu bilgi şölenine davet ediyoruz. Konferansın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sağlıkçıları, eğitimcileri, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Konferansın dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyorum.

En iyi dileklerimle…

Temalar

 • Sürdürülebilirlik için Yapay Zeka
 • Biyoçeşitlilik ve Ekosistem
 • Binalar ve Altyapı
 • İklim değişikliği
 • Çevrenin Korunmasında Güncel Konular
 • Sürdürülebilir Yaşamda Güncel Konular
 • Afet riskinin azaltılması
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik
 • Eğitim, Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • Elektronik atık
 • Eşitlik ve Cinsiyet Eşitliği
 • Finansal Sürdürülebilirlik, KOBİ, MicroFinance,
 • Yeşil Girişimler için Finansman
 • Gıda ve Çevre Mevzuatı
 • Yemek atıkları
 • Yönetişim Sürdürülebilirliği
 • Yenilikçi Yeşil Altyapıyı Yönetmek
 • Yeşil Kimya
 • Sağlık, Beslenme ve Rekreasyon
 • Eko evler
 • İnsani Gelişme, Psikoloji, Sosyoloji
 • Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Ticaret
 • Lojistik, Tedarik Zinciri ve Taşımacılık
 • Paketleme
 • Sürdürülebilir Üretim
 • Sürdürülebilir Tüketim
 • Yaşam kalitesi
 • Sürdürülebilirlik için Uzaktan Algılama

 

 • Yenilenebilir enerjiler
 • Yeniden kullanım, Geri dönüşüm
 • Sosyal-Kültürel Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilirlik ve Gelişmekte Olan Ülkeler
 • Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Sürdürülebilir Tasarım Uygulaması
 • Sürdürülebilir çevre
 • Sürdürülebilir gıda
 • Sürdürülebilir Mutluluk
 • Sürdürülebilir Malzemeler: Geri Dönüşüm ve Geri Dönüşüm
 • Sürdürülebilir Teknoloji
 • Teknoloji ve İnovasyon
 • Su ve Toprağın Korunması
 • Sürdürülebilir tarım
 • Konferans ana teması ile ilişkilendirilebilen diğer konular…

Önemli Tarihler

Timeline

2020
13/11/2020

Deadline for Submission of Abstracts

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih

20/11/2020

Announcement of the accepted papers

Kabul edilen bildirilerin ilanı

27/11/2020

Announcement of the Conference Program

Konferans Programının ilanı

10/12/2020

Deadline for Submission of Full Papers

Tam Metinlerin gönderilmesi için son tarih

24/12/2020

Beginning of Day the Conference

Konferansın Başlangıcı

Davetli Konuşmacılar

Konuşma Başlığı: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Konuşma Başlığı: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE

Konuşma Başlığı: “Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Yaşam”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Konuşma Başlığı: “Sürdürülebilir Ulaşım ve Havaalanları”

Eskişehir Teknik üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, Eskişehir/ TÜRKİYE

Kurullar

AKAR, Sevda (Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE)

AKDEMİR, Ali (Prof. Dr., Arel Üniversitesi / TÜRKİYE)

ALÇIN, Sinan (Prof. Dr., Kültür Üniversitesi / TÜRKİYE)

AL-RAWAD, Mahmaod (Dr., Al Hussein Bin Talal University / ÜRDÜN)

ALSON, Jollie N. (Dr., University of Perpetual Help System / FİLİPİNLER)

ANANTH, Christo (Dr., Francis Xavier Engineering College / HİNDİSTAN)

AWANG, Amran (Prof. Dr., Univesiti Teknologi MARA / MALEZYA)

AYDIN, Neşet ​​(Prof. Dr., Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

BALCI, Fatih (Doç., Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

BAŞ, İ. Melih (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi /TÜRKİYE)

BAŞAR, Mustafa Aydın (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

BERKSOY, Turgay (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

BUGIULESCU, Marian (Dr., Valahia University / ROMANYA)

BURLUTSKI, Sergii (Prof. Dr., Odessa National Economic University / UKRAYNA)

DENİZ, Ozan (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERBAY, Hasan (Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERDEMİR, Aynur Soydan (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE)

ERTOK ONURLU, Merve (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ESİ, Ayhan (Prof. Dr., Adıyaman Üniversitesi / TÜRKİYE)

GİRAY, Selay (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

ILIK, Goran (Dr., University of St. Clement of Ohrid – Bitola / MAKEDONYA)

ISGANDAROVA, Nigiar (Prof. Dr., Sumqayit State University / AZERBAEYCAN)

JAVANI, Hojjatollah (Assoc. Prof. Dr., Alzahra University / İRAN)

JURAEV Mamatkul (​​Prof. Dr., Academy of Sciences / ÖZBEKİSTAN)

KALAYCI, İrfan (Prof. Dr., İnönü Üniversitesi / TÜRKİYE)

KARAYEL GÖKKAYA, Evren (Doç., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

KÖLEOĞLU, Nilay (Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

MEZNIK, İvan (Prof. Dr., Brno University of Technology / ÇEKYA)

MOJEYKO, Marina (Prof. Dr. Belarusian State University / BELARUS)

MUQTASİMOVA, Qulnaz (Prof. Dr., Kazan University / RUSYA)

NAYDENOVA, Nikolina (Doç. Dr., Trakia University / BULGARİSTAN)

NEVRUZOVA, Nuride  (Prof. Dr., Bakü Slavic University/ AZERBAYCAN)

NOOR, Muhammad Aslam (Prof. Dr., Comsats Institute Information Technology / PAKİSTAN)

NOVRUZOV, Rafiq (Prof. Dr., Bakü Slavic University / AZERBEYCAN)

OGANOVA, Elena (Prof. Dr., Moscow State University / RUSYA)

OKUMUŞ, Halide (Doç Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

SHARMA, Nikesh (Dr. Öğr. Üyesi, Himachal Pradesh University / HİNDİSTAN)

SÖĞÜT, Özlem (Prof. Dr., Ege Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞAHİN, Mehmet (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞAHİN, Özge Uysal (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞIK, Levent (Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi / TÜRKİYE)

ŞİMŞEK KANDEMİR, Aysen (Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi / TÜRKİYE)

TAN, Sibel (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

TANRIVERDİ, Gülbu (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

VLADIMIROVNA DIBO, Anna, (Prof. Dr., Rusiya Bilim Akademiyası / RUSYA)

YALÇIN, Güler (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)

YAYINTAŞ, Özlem (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE)

ZHARKYNBEKOVA, Sholpan (Prof. Dr., L.N. Gumilyov Eurasian National University / KAZAKİSTAN )

ZINCHENKO, Lyudmila (Prof. Dr., Bauman Moscow State Technical University / RUSYA)

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nilay KÖLEOĞLU

Öğr. Gör. Cumali YAŞAR

Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR 

Bilge Ozan PER

Yayın Olanakları

Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li ekitap olarak basılacaktır. Özet ve tam metin bildirilerin yayını için herhangi bir ücret ödemesi bulunmamaktadır.

10 Aralık 2020

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre editoryal kitap halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun olan ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir.

Editoryal kitapta makale yayınlama ücretli olup, makale başına 25 Euro (karşılığı TRY) ödenmesi gerekmektedir.Her yazara bir adet kitap gönderilecektir.

10 Aralık 2020

Sunulan bildiriler dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Rating Academy dergilerinde yayınlatılabilecektir.

Kongre dergilerinde yayınlanacak makaleler için dergi yayın ücretlerinde % 25 indirim yapılacaktır. Her dergi için yayın ücreti 75 euro ile 0 euro arasında) değişmektedir. Dergi web sayfalarından detaylı bilgi edinilebilir.

10 Aralık 2020

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

İletişim

Bize ulaşın

Bilmek istediğiniz her şey için bize ulaşın! Sorularınızı olabildiğince çabuk cevaplamaktan mutluluk duyarız.

Hakkımızda

Rating Academy, 2016 yılında kurulmuş olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Ratıng Academ’nin birçok akademik projesi ve etkinliği mevcuttur. Öncelikle, bir Ar-Ge şirketi olarak, çeşitli yazılım programları ve indeksleme işleri yapıyoruz. Aynı zamanda yayıncılık niteliğinde olan şirketin uluslararası hakemli ve şu anda farklı bilim alanlarına hitap eden endeksli altı adet akademik dergisi mevcuttur. Bu dergiler, saygın ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranmaktadır.
Rating Academy tarafından Türkiye’de ve diğer ülkelerde birçok uluslararası kongre ve sergi düzenlenmektedir. Araştırmacılar, yazarlar, bilim adamları, sanatçılar … dünyanın farklı yerlerinden birçok katılımcı Rating Academy proje ve etkinliklerinde buluşmaktadır.

© Copyright 2020 Rating Academy All Rights Reserved.